SGGW

Aktualności

20
września
2019

Zmarł Prof. dr hab. Stanisław Pabis

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 września 2019 roku zmarł Prof. dr hab. Stanisław Pabis.

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.

Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej w latach 1981-1987.

Zastępca Dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa w latach 1977-1981.

Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych w latach 1980-1995.

Wybitny specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, suszarnictwa płodów rolnych,

inżynierii systemów oraz metodologii nauk empirycznych.

Autor licznych publikacji naukowych i książek naukowych.

Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Odszedł wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej,

Człowiek życzliwy i serdeczny.

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji

 

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 23 września 2019 roku o godz. 15.00 w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Wolskiej 140A w Warszawie.