SGGW

Aktualności

22
stycznia
2015

Zmarł prof. dr hab. Roman Moraczewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 stycznia 2015 roku zmarł Prof. dr hab. Roman Moraczewski, emerytowany wieloletni pracownik Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 stycznia 2015 roku

 zmarł
Prof. dr hab. Roman Moraczewski

Emerytowany wieloletni pracownik Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.

Prodziekan Wydziału Rolniczego ds. studiów zaocznych w latach 1969 - 1975.

Kierownik Katedry Łąk i Pastwisk w latach 1973 - 1979.

Kierownik Ośrodka Konsultacyjnego SITR przy SGGW w latach 1966 - 1983.

Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry SGGW w latach 1963 - 1969.

Dyrektor Instytutu Produkcji Roślinnej w latach 1979 - 1982.

Wybitny specjalista z zakresu nawożenia na trwałych i przemiennych użytkach zielonych oraz konserwacji pasz.

Autor licznych publikacji oraz członek wielu towarzystw naukowych.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
Wybitny naukowiec, wychowawca kadr naukowych i wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Cześć Jego Pamięci!

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Dziekan i Rada Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 stycznia 2015 r. o godz. 12.30  w Domu Przedpogrzebowym, sala B
na Cmentarzu Północnym w Warszawie, po których nastąpi złożenie prochów do grobu rodzinnego.