SGGW

Aktualności

29
sierpnia
2019

Zmarł Prof. dr hab. inż. Stefan Liwski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 sierpnia 2019 roku zmarł 
 Prof. dr hab. inż. Stefan Liwski Prorektor ds. Nauki, I Zastępca Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1972 – 1981.

Wybitny specjalista w zakresie torfoznawstwa o bogatym dorobku badawczym.

Prodziekan Wydziału Melioracji Wodnych w latach 1968 – 1970. 

Dziekan Wydziału Melioracji Wodnych w latach 1970 – 1972.

Kierownik Katedry Torfoznawstwa w latach 1964 – 1969.

Przewodniczący wielu rad naukowych, członek wielu towarzystw naukowych, 

oraz komitetów: Melioracji PAN, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,

 Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.

Autor wielu podręczników, prac badawczych i publikacji.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Wyróżniony m.in.: Odznaką Honorową za Zasługi dla Światowego Związku Armii Krajowej, 

Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Żegnamy wybitnego badacza, cenionego dydaktyka, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 

Cześć Jego pamięci!

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 31 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00 w Starej Kaplicy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

w miejscowości Półwieś k/Opola