SGGW

Aktualności

20
września
2019

Zmarł Prof. dr hab. inż. Janusz Haman

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 września 2019 roku zmarł Prof. dr hab. inż. Janusz Haman.

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW w latach 1977-1981.

Wybitny specjalista w zakresie mechanizacji rolnictwa i budowy maszyn rolniczych.

Twórca inżynierii rolniczej jako dyscypliny naukowej.

Zastępca, sekretarz Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN.

Ekspert Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, UNESCO w zakresie mechanizacji rolnictwa.

Autor oraz współautor licznych prac badawczych, książek i publikacji naukowych.

Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, rad, komitetów i komisji.

Doktor honoris causa Akademii Rolniczych: w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 

Medalem im. Michała Oczapowskiego.

Odszedł wybitny naukowiec i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 26 września 2019 roku o godz. 13.00 w kościele św. Jacka przy ul. Freta 8/10, 

po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Powązkowski w Warszawie.