SGGW

Aktualności

11
października
2019

Zmarł prof. dr hab. inż. Jan Szyszko

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. inż. Jana Szyszko.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

Prof. dr. hab. inż. Jana Szyszko

 

Emerytowanego nauczyciela akademickiego Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, 

Wydziału Zootechniki oraz Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kierownika Katedry Architektury Krajobrazu w latach 20012005.

Kierownika Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w latach 20052012.

Wybitnego specjalisty w zakresie entomologii leśnej, ekologii oraz kształtowania zrównoważonego rozwoju.

Posła na Sejm VVIII kadencji.

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w latach 19971999,

Ministra Środowiska w latach 2005 2007 oraz 20152018.

Członka Komitetu Ekologii PAN.

Autora oraz współautora wielu prac badawczych, książek i publikacji naukowych.

Laureata nagrody "Ettore Majorana  Erice  Science for Peace Prize"

przyznawanej przez Światową Federację Naukowców.

 

Odszedł wybitny naukowiec i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 

 

Cześć Jego pamięci!

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października 2019 roku o godzinie 11.00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej (ul. Borkowska 1) odprawiona zostanie Msza Święta w intencji zmarłego profesora Jana Szyszko, a następnie na Cmentarzu Parafialnym w Starej Miłosnej (zbieg ulic Gościniec i Hipoteczna) odbędzie się ceremonia pogrzebowa.