SGGW

Aktualności

08
kwietnia
2019

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Ochrona Danych Osobowych

Rozpoczął się nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW
 
Uruchamiamy Studia od kwietnia 2019 roku. Rekrutacja trwa! 

Studia adresowane są do:

 

•    osób już zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których działalność objęta jest RODO i gdzie istnieją wysokie wymagania co do bezpieczeństwa informacji,

•    planujących objąć funkcję inspektora ochrony danych (IOD),

•    wyznaczonych do wdrożenia RODO w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,

•    osób zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług audytu i wdrażania RODO,

•    absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

 

Więcej informacji znajdziecie pod adresem:  http://www.spbiodo.sggw.pl/

Więcej informacji na stronie: http://www.spbiodo.sggw.pl/