SGGW

Aktualności

06
maja
2020

Zaproszenie do udziału w warsztacie

Workshop online nt. Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction.

Workshop online nt. Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction” (International Project ID: 21910216) w ramach Funduszy Wyszehradzkich jest realizowany w maju 2020 dla studentów kierunków architektura krajobrazu, ogrodnictwo, kół naukowych na Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii a także dla studentów z Erasmusa. 

Uczelnie biorące udział w projekcie: 

The Department of Landscape Architecture, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences, Czech Republic.

Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra.

Faculty of Horticulture and  Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences. 

CEEweb for Biodiversity Budapest.

 

Eksperci z SGGW: 

dr hab. Beata Fornal-Pieniak e-mail: beata_fornal_pieniak@sggw.edu.pl), 

dr inż. Dawid Olewnicki dawid_olewnicki@sggw.edu.pl (Instytut Nauk Ogrodniczych, Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii).

 

Idea projektu:

Polepszenie wydajności pracy studentów i kadry akademickiej, a także minimalizacja stresu poprzez aranżację wybranych wnętrz uczelni roślinami  doniczkowymi.

 

Spośród wszystkich projektów eksperci wybiorą najciekawszą propozycję na aranżacje wnętrz roślinami doniczkowymi, która będzie zrealizowana na wydziale wraz z informacją o autorach projektu.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w Workshopie w ramach międzynarodowego projektu z Funduszy Wyszehradzkich

 

Postery będą zaprezentowane w nowym semestrze akademickim  – wystawa w ramach uczelnianego wydarzenia, a także na stronie internetowej dotyczącej tego projektu

 

warsztaty na platformie Moodle SGGW