SGGW

Aktualności

10
listopada
2020

W SGGW z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2020 r., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, Rektor SGGW prof. Michał Zasada złożył kwiaty pod tablicami, które na terenie uczelnianego kampusu upamiętniają poległych i pomordowanych pracowników i studentów. Rektorowi towarzyszyli: prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Marta Mendel, kanclerz Uczelni dr inż. Władysław W. Skarżyński, prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW Grażyna Skalmierska i przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW Mateusz Niziołek. W tym roku, ze względu na pandemię, Święto Niepodległości nie mogło być obchodzone tak uroczyście, jak w latach poprzednich. Rektor SGGW skierował natomiast do społeczności akademickiej okolicznościowe wystąpienie.

„Nasi przodkowie wielokrotnie musieli walczyć o wolność i niepodległość Polski. Okresy heroicznej walki wręcz przeplatały się z czasem rekonstrukcji i odbudowy struktur kraju. Wracaliśmy do tzw. normalności, powrót ten okupując ciężką pracą i licznymi wyrzeczeniami. Ale nigdy w działaniach na rzecz naszego kraju nie brakowało zaangażowania przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tych, którzy codzienną pracą udowadniali, że Ojczyźnie należy służyć na wiele sposobów i którzy pamiętali, że „wolność dając prawa, nakłada też obowiązki. (…) że po narodowych świętach powinny i muszą nadejść powszednie dni pracy dla Ojczyzny.

[…] Dziś …wolność możemy tłumaczyć na wiele sposobów - jako wolność osobistą, wolność wyznania, wolność słowa, czy wolność wyboru.  Jednak niezależnie od tego, jak ją postrzegamy, istotne jest, by w żaden sposób jej nie ograniczać i nie odbierać. Ten dar musimy pielęgnować, dbać o to, by nikt nigdy nie pozbawił nas, jako jednostek i jako społeczeństwa, poczucia wolności. Tej wartości, o którą tak ofiarnie walczyli nasi przodkowie i za którą oddawali życie.

Wspominając Ich ofiarę, oddajmy należny Im hołd!"

Pełna treść wystąpienia

Na terenie Kampusu SGGW w Ursynowie są dwa miejsca, gdzie upamiętniono poległych i pomordowanych pracowników i studentów Uczelni. Pierwszym z nich jest hol Auli Kryształowej, w którym ponad 50 lat temu umieszczono z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW  tablice z wyrytymi na nich nazwiskami 453 pracowników i wychowanków SGGW, poległych i pomordowanych w latach 1939-1945. Od ponad 20 lat,   przed każdym Świętem Niepodległości odbywa się tam Apel Poległych, w którym uczestniczą Władze Uczelni i cała społeczność akademicka.

Drugim takim miejscem jest tablica poświęcona  pracownikom, studentom i wychowankom SGGW poległym i pomordowanym w latach 1918-1920 oraz 1939-1945,  znajdująca się na osi Pałacu Ursynowskiego – siedziby władz SGGW.