SGGW

Aktualności

30
listopada
2018

Profesor Zbigniew Kundzewicz doktorem honoris causa SGGW

29 listopada w Auli Kryształowej SGGW odbyły się uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa SGGW prof. dr. hab. Zbigniewowi W. Kundzewiczowi, wręczenia dyplomów 13 doktorom habilitowanym i promocji 34 doktorów.

„Nasza uroczystość połączyła wybitnego profesora, autorytet w dziedzinie hydrologii z naukowcami stojącymi u progu kariery. To dowód na to, że w nauce, tak jak w życiu, potrzebujemy wzorców i autorytetów. A każda praca wymaga kontynuacji. To dzięki niej bowiem świat idzie do przodu, a my pragniemy nieść «ludzkości światło czystej wiedzy»”powiedział w przemówieniu rektor SGGW, prof. Wiesław Bielawski. Zwracając się do naukowców, nawiązał do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Demonstrujmy patriotyzm, pracując wspólnie na rzecz potęgi naszego kraju, i zostawmy przyszłym pokoleniom spuściznę w postaci bezpiecznej, silnej i wykształconej Ojczyzny”.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu SGGW, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci uczelni. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele prof. dr. hab. Z.W. Kundzewicza, doktorów habilitowanych i wypromowanych doktorów.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni".

Profesor Zbigniew W. Kundzewicz jest wybitnym uczonym z zakresu hydrologii, który od wielu lat współpracuje z naukowcami z SGGW (zwłaszcza z Katedry Inżynierii Wodnej). W 2014 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla SGGW”. W latach 2014-2017 był koordynatorem polsko-norweskiego projektu CHASE-PL, w którym SGGW była drugim polskim partnerem. Projekt zakończył się dużym sukcesem (przeszło 20 publikacji w bazie „Web of Science”, z czego osiem współautorstwa profesora z pracownikami SGGW). W ramach projektu powstały również książki, m.in. „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce” pod red. Z.W. Kundzewicza, O. Hovy oraz T. Okruszki.  Z.W. Kundzewicz współpracował z profesorem Kazimierzem Banasikiem w ramach IAHS (Z.W. Kundzewicz – sekretarz Komisji Systemów Wodnogospodarczych – ICWRS, edytor i członek Zarządu, K. Banasik – wiceprezydent Międzynarodowej Komisji Erozji Kontynentalnej – ICCE) oraz profesorami Edwardem Pierzgalskim i Andrzejem Byczkowskim w ramach komitetów PAN, co zostało uwieńczone współautorskimi artykułami w kwartalniku „Nauka”.

Ponadto w lutym ubiegłego roku uroczyście przekazał Bibliotece Głównej SGGW prywatną kolekcję kilkudziesięciu „czerwonych książek”, czyli wydawanych przez IAHS monografii naukowych z zakresu hydrologii. Zrobił to w przekonaniu, że SGGW jest najlepszą instytucją naukową w Polsce zajmująćą się tą tematyką, książki te będą więc cieszyły się zainteresowaniem tutejszych pracowników i studentów.