SGGW

Aktualności

24
sierpnia
2018

Wyzwania geotechniki w Polsce

XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników

Polski Komitet Geotechniki

Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki

Katedra Geoinżynierii

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

XVIII KRAJOWĄ KONFERENCJĘ

MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ

oraz

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MŁODYCH GEOTECHNIKÓW

pod Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW w Warszawie
prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

4-7 września 2018

Temat wiodący konferencji: Wyzwania geotechniki w Polsce 

 

Konferencja, której wiodącym tematem są „Wyzwania geotechniki w Polsce” adresowana jest przede wszystkim do projektantów, wykonawców, pracowników firm specjalistycznych, pracowników naukowych, kadry akademickiej oraz doktorantów i studentów zajmujących się zagadnieniami geotechnicznymi. W ramach konferencji prowadzone będą obrady w sesjach tematycznych: sesja I – Badania i dobór parametrów, sesja II – Modelowanie i obliczenia projektowe, sesja III – Zagrożenia i zabezpieczanie budowli, sesja IV – Infrastruktura transportowa.

W programie konferencji przewidziane są również sesje Młodych Geotechników oraz sesje promocyjno-szkoleniowe firm geotechnicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://kkmgig2018.kg.sggw.pl