SGGW

Aktualności

08
czerwca
2018

SGGW na XXII Pikniku Naukowym

Już w najbliższą sobotę 9 czerwca, w godz. 11-20, na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się XXII Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Hasłem tej wielkiej, popularnonaukowej imprezy jest ”Ruch”, a nasz Wydział, ze swoimi warsztatami
i pokazami, doskonale wpisuje się w tę tematykę. Będziemy zatem jednym z wielu wystawców popularyzujących naukę, również w oparciu o własne prace badawcze.

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumcji ma stoisko, oznaczone numerem D16, które zostało usytuowane od strony ul. Zielenieckiej,
przy bramie nr 11, w sektorze nr 5. 

Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału zapraszają Państwa na trzy atrakcyjne warsztaty i pokazy:

1. Ruch to wyzwanie - ruszajmy się i spalajmy kalorie! (godz. 11-14)

Uczestnicy - dorośli w każdym wieku - będą mogli wykonać badanie ergospirometryczne, określające adaptację organizmu do wysiłku fizycznego. W tym celu zostanie wykonany pomiar tętna w warunkach spoczynku, a następnie prowadzony będzie monitoring tętna i parametrów oddechowych podczas jazdy na rowerze. Na podstawie zużycia tlenu i wyprodukowanego dwutlenku węgla zostaną określone wydatki energetyczne. Dodatkowo, możliwy będzie pomiar składu ciała, a po wypełnieniu kwestionariusza dotyczącego sposobu żywienia i aktywności fizycznej, również konsultacja żywieniowa.

2. O „ruchu” w brzuchu (godz. 14-17)

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, zwłaszcza w wieku 8-12 lat. W części teoretycznej (m.in. prezentacja z animacjami, układanie puzli, obliczanie długości własnego przewodu pokarmowego) zostanie pokazana budowa układu pokarmowego i wyjaśniony zachodzący w nim „ruch”. W części eksperymentalnej, w celu wyjaśnienia procesu trawienia makroskładników pożywienia, dzieci przeprowadzą reakcję trawienia skrobi oraz emulgowania tłuszczu przez żółć. Dowiedzą się również o działaniu składników pokarmowych na układy i narządy organizmu młodego człowieka, w szczególności te zaangażowane podczas wysiłku fizycznego. Swoją wiedzę będą mogły sprawdzić biorąc udział w quizie.

3. „Ruch” - istotny element stylu życia w każdym wieku (godz. 17-20)

Warsztaty przewidziane są dla osób w wieku powyżej 15 lat, którym zostaną zaproponowane: ocena aktywności fizycznej na podstawie kwestionariusza, pomiar składu ciała, badanie spirometryczne wraz z oceną parametrów wydolnościowych płuc, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar wysycenia krwi tlenem (pulsoksymetria) oraz pomiar siły mięśniowej. Będzie też możliwość konsultacji żywieniowych.

 

Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

ŻÓŁTY NAMIOT D 14, wejście przez bramę 11

 

 

 

Zapraszamy na pokazy:

 

1. Czym hamować rozwój bakterii?

Zaprezentujemy szalki, na których widoczne będą strefy zahamowania wzrostu wybranych bakterii (m.in. E. coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Salmonella Enteritidis) wywołane dyfuzją (ruchem) antybiotyków, produktów pszczelarskich, olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych z cebuli i czosnku. Porównamy średnice zahamowania wzrostu wybranych gatunków bakterii przez substancje pochodzenia naturalnego (np. olejek z majeranku, olejek z grejpfruta, sok z czosnku) oraz chemicznego (antybiotyki, kwas propionowy, kwas benzoesowy - konserwanty stosowane w żywności). Wspólnie zastanowimy się czy substancje naturalne mogą skutecznie eliminować rozwój bakterii patogennych.

 

2. Czy bakterie mogą się poruszać?

Zaprezentujemy jak za pomocą odpowiednich podłoży i technik posiewów można odróżnić bakterie zdolne do ruchu od tych, które nie mogą się poruszać. Wykonamy preparaty mikroskopowe i pokażemy jak wygląda ruch bakterii pod mikroskopem.

 

3. Jak szybko uzyskać sorbet owocowy?

Omówimy zjawisko ruchu ciepła. Zaprezentujemy wymianę ciepła (na drodze różnicy temperatur) pomiędzy sokiem owocowym, a przesyconym roztworem soli kuchennej.

Rożnica temperatur obu układów spowoduje odebranie ciepła od soku owocowego i jego zamrożenie.

 

4. Kolorowy chips

Zaprezentujemy zjawisko dyfuzji jako migracji (ruchu) wody po powierzchni suszonej żywności.

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprasza na pokazy:

1. Świat z lotu drona

Prezentacja drona - ruchomej platformy badawczej wraz z wyposażeniem do monitoringu środowiska z powietrza oraz zagrożenia i aspekty prawne związane z użytkowaniem dronów przez osoby prywatne. Wyjaśnione zostaną zagadnienia dotyczące badań z użyciem kamery wielospektralnej oraz termalnej. Pokaz wirtualnego przelotu nad trójwymiarowym (3D) modelem terenu (animacja komputerowa) stworzonym podczas badań terenowych z użyciem drona.

2. „Wiatr chmury rozwiesza…” – ruch w atmosferze

Zróżnicowanie chmur i ich znaczenie w obiegu wody w atmosferze i kształtowaniu klimatu Ziemi. Tworzenie mikrochmury w przezroczystym naczyniu. Pomiar prędkości wiatru: omówienie czynników powodujących powstawanie ruchu powietrza, rola wiatru w transporcie wody w atmosferze.

3. Wędrówki wielkie i małe, czyli o migracjach ptaków

Prezentacja różnych gatunków ptaków wędrownych, tras ich migracji, miejsc możliwych obserwacji, głosów. Znaczenie badań migracji ptaków w projektowaniu inwestycji – perspektywa biologa i inżyniera.

4. Rzeka i procesy hydrologiczne od źródeł do ujścia

Procesy ruchu wody zachodzące w rzece i zbiorniku retencyjnym oraz możliwość sterowania nimi za pomocą budowli piętrzących. W tym celu zaprezentowana makieta rzeki ze zbiornikiem i zaporą. Uczestnicy będą samodzielnie kierować przepływem rzeki, wprowadzać pływaki (modele łodzi) i obserwować ich ruch.

5. Ruch wody w systemie filtracji – doświadczenie modelowe

Filtracja wody na kolumnie filtracyjnej ze złożem ze skał okruchowych (żwir, piasek). Rola ruchu wody w filtracji – sterowanie natężeniem przepływu i czasem kontaktu wody ze złożem filtracyjnym. Ukazane będą warunki panujące w kolumnie w trakcie filtracji wody oraz w trakcie płukania (regeneracji) filtra (uniesienie, ekspansja złoża filtracyjnego).

6. Ruchome piaski – niebezpieczne upłynnienie gruntu

Pokaz  makiety przedstawiającej obiekty budowlane posadowione na gruncie podatnym na zjawisko upłynnienia ukazujący zagrożenia dla ludzi i zabudowań jakie tego typu grunt może spowodować.

 Pokazy Koła Naukowego Ogrodników

1. Prywatne życie komórki

Zwiedzający będą mogli przygotować preparat mikroskopowy (liść moczarki kanadyjskiej), a następnie pod mikroskopem świetlnym zaobserwować ruch chloroplastów w żywej komórce. Kontrolę będą stanowiły martwe liście moczarki. W celu demonstracji zjawiska plazmolizy zostanie przygotowany stężony roztwór NaCl. Następnie zwiedzający wykonają preparat mikroskopowy z prawidłowymi komórkami i poddadzą je zjawisku plazmolizy, a później obejrzą efekty doświadczenia pod mikroskopem. Zwiedzający będą mieli możliwość zrobienia zdjęcia i zabrania go ze sobą na nośnik elektroniczny. Dodatkowo studenci WOBiAK wyjaśnią przyczyny powstawania zjawiska plazmolizy i jej wpływu na zachowanie całych roślin.

2. Sowy i skowronki

Zaprezentowane zostaną wybrane gatunki roślin, które w zależności od natężenia światła i pory dnia/nocy otwierają lub zamykają kwiaty.

Do pokazu zostaną wybrane następujące gatunki roślin: gazania lśniąca, maciejka, dziwaczek. Rośliny te w zależności od intensywności światła oraz pory dnia/nocy otwierają lub zamykają  kwiaty. Rośliny będą przetrzymywane w zaciemnionych pojemnikach (gr. 1.) oraz w pełnym świetle ( gr. 2.). W zależności od zewnętrznych warunków prezentowane rośliny będą zamykały lub otwierały kwiaty. Studenci WOBiAK wytłumaczą zwiedzającym przyczynę otwierana i zamykania kwiatów pod wpływem natężenia światła.

3. Czy poruszanie może wpłynąć na tempo wzrostu roślin?

Prezentacja wyników doświadczeń prowadzonych w SGGW w Warszawie. Petunie kaskadowe zostaną poddane cyklicznemu procesowi poruszania mającemu na celu ograniczyć wzrost roślin i stymulować krzewienie.

Petunie kaskadowe zostaną podzielone na dwie grupy: rośliny cyklicznie poruszane oraz rośliny kontrolne. Zostanie zaprezentowane urządzenie zaprojektowane przez pracowników KRO stosowane do poruszania roślin. Studenci WOBiAK wyjaśnią na czym polega zjawisko skarlania, po co się je stosuje, dla jakich roślin, w jaki sposób można regulować dynamikę wzrostu roślin oraz jakie to ma znaczenie dla ogólnej produkcji roślin.

Zwiedzający będą mieli możliwość obsługi urządzenia służącego do skarlania roślin. Urządzenie jest wykorzystywane w KRO podczas doświadczeń dotyczących regulowania wzrostu roślin zielnych. Dodatkowo zwiedzający będą mogli porównać parametry powierzchni liści roślin skarlonych i kontrolnych za pomocą skanera liści oraz porównać długość pędów roślin skarlonych i rosnących naturalnie.

ZAPRASZAMY!