SGGW

Aktualności

05
czerwca
2019

Wydział Leśny skończył 100 lat

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji w Auli Kryształowej SGGW odbyło się w piątek (31 maja) uroczyste posiedzenie Rady Wydziału.

Na uroczystość przybyło liczne grono przedstawicieli społeczności akademickiej SGGW na czele z władzami uczelni oraz poszczególnych wydziałów, absolwenci Wydziału Leśnego. władze bratnich wydziałów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  Gośćmi Wydziału Leśnego byli także przedstawiciele administracji publicznej, PGL Lasów Państwowych i Parków Narodowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także innych firm i organizacji współpracujących z wydziałem.

Przybyłych gości powitał Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Henryk Żybura. Z kolei Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski w swoim przemówieniu podkreślił historyczne i obecne znaczenie Wydziału Leśnego dla kraju i uczelni. Rektor mówił między innymi: "Historia Wydziału Leśnego jest nierozerwalnie związana z historią naszej Uczelni. Jego początki sięgają roku 1816 i powołanej wówczas Szczególnej Szkoły Leśnictwa - jednej z pierwszych uczelni leśnych w Polsce. Wybitni profesorowie i urzędnicy leśni - wykładowcy w ówczesnej Szkole - byli gwarantem wysokiego poziomu nauczania, a jej ukończenie stwarzało wszechstronnie przygotowanym absolwentom możliwość podjęcia pracy w administracji lasów rządowych i  na wyższych stanowiskach rządowych w Królestwie Polskim. Szczególna Szkoła Leśnictwa była również kuźnią prawdziwych patriotów, którzy czynnie uczestniczyli w powstaniu listopadowym, co zresztą stało się powodem jej późniejszego zamknięcia. Dopiero po 9-letniej przerwie, w 1840 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, powołano dwa równolegle działające oddziały: Rolniczy i Leśny. Kolejne lata to dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu Instytutu. Zmiany zachodzące w kraju i wynikająca z nich reorganizacja ówczesnego systemu szkolnictwa powodowała zamykanie istniejących placówek naukowo-dydaktycznych na rzecz nowo tworzonych. Przekształceniom ulegała również ich struktura, którą dostosowywano do zmieniających się wymagań gospodarczych. Reorganizacji podlegał także Wydział Leśny. Sto lat jego funkcjonowania to czas rozbudowy struktury organizacyjnej, zmian lokalizacji jednostki, unowocześniania oferty dydaktycznej oraz systematycznego wzrostu liczby pracowników i studentów. Od 2003 roku Wydział ma swoją siedzibę na Ursynowie, gdzie realizuje cele dydaktyczne i badawcze, zapewniając jednocześnie możliwość prowadzenia ćwiczeń i praktyk studenckich na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie oraz w nadleśnictwach całego kraju". 

Profesor Bielawski podkreślił, że to dzięki między innymi zaangażowaniu pracowników Wydziału leśnego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego awansowała w prestiżowym dziedzinowym rankingu QS World University. SGGW zajmuje obecnie 27 miejsce wśród uczelni kształcących w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa. "Wszystkim Państwu - pracownikom Wydziału Leśnego - za te działania na rzecz jego rozwoju serdecznie dziękuję. Z wielkim uznaniem  pochylam się nad Państwa dorobkiem ale przede wszystkim dziękuję za zaangażowanie, pasję i poświęcenie dla naszego narodowego dobra – polskich lasów, ojczystej przyrody" - powiedział profesor Bielawski.

"Jest dzisiaj wśród nas postać wyjątkowa. To Pan Jerzy Skrabek  - ważny świadek najtrudniejszej walki o wolność, żołnierz Armii Krajowej. Człowiek wielkiej społecznikowskiej pasji, aktywnie działający w Kole Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przy SGGW i SGH. W imieniu władz uczelni życzą Panu 200 lat w zdrowiu i pomyślności!" - mówił Rektor W. Bielawski. 

Na zakończenie przemówienia Rektor powiedział: "W tej uroczystej chwili życzę władzom Wydziału Leśnego, by nie ustawały w działaniach na rzecz jego rozwoju i konsekwentnie dbały o pomyślną realizację wszelkich planów i zamierzeń. Kadrze Wydziału życzę wielu sukcesów w pracy, które z pewnością przyczynią się do rozkwitu Państwa macierzystej jednostki. Życzę także satysfakcji płynącej z pracy i pomyślności w życiu osobistym. Studentom zaś gratuluję wyboru drogi życiowej. Życzę bardzo dobrych wyników w nauce, realizacji pasji naukowych i zadowolenia, jakie niesie za sobą spełnianie marzeń. Bo wierzę, że studia na Wydziale Leśnym SGGW są właśnie spełnieniem jednego z Waszych marzeń" .

W trakcie uroczystości referaty okolicznościowe wygłosili: 

  • 100 – lat Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
  • Naukowa współpraca międzynarodowa – ścieżki rozwoju Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie - prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
  • Tradycja i nowoczesność w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - Dyrektor Generalny dr inż. Andrzej Konieczny

Z okazji 100-lecia Wydziału Leśnego wręczono medale okolicznościowe. Rektor otrzymał od Lasów Państwowych Złoty Kordelas Leśnika Polskiego - najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się osoby, które przez swą działalność wspierają idee polskiego leśnictwa.

Uroczystość uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich ,,AKTEON".