SGGW

Aktualności

04
czerwca
2020

Wybory w SGGW

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej 

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż wkraczamy w pierwszy etap wyborów organów statutowych Uczelni. W dniu 4 czerwca 2020 r. odbywają się wybory przedstawicieli Studentów do Kolegium Elektorów, jutro nastąpi wybór przedstawiciela z grupy Doktorantów, a w dniach 8-10 czerwca b.r. odbywać się będą wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów i do Senatu z grupy pozostałych pracowników Uczelni, zgodnie z załączonym harmonogramem. Głosowania w grupie Studentów, Doktorantów i Nauczycieli akademickich odbywać się będą drogą elektroniczną w systemie eHMS. W grupie pozostałych Pracowników Uczelni wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów i Senatu odbywać się będą w trybie głosowania osobistego w punktach wyborczych usytuowanych w Auli Kryształowej.

Uczelniana Komisja Wyborcza wyraża podziękowanie wszystkim Członkom Społeczności Akademickiej za dotychczasowe uczestnictwo w czynnościach wyborczych, w tym szczególnie za zgłoszenie Kandydatów w wyborach i zwraca się do wszystkich Osób Uprawnionych do głosowania o liczne w nich uczestnictwo.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący
Uczelnianej komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Henryk Runowski