SGGW

Aktualności

27
października
2020

Wspólny Apel KRASP-RGNiSW-PAN-PSRP-KRD w sprawie wyroku TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. podzielił społeczeństwo naszego kraju, w tym także środowisko akademickie.

Zachęcamy do zapoznania się z Apelem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów zeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020.

Żródło