SGGW

Aktualności

02
listopada
2020

Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Nakładem Wydawnictwa SGGW ukazała się książka pt. „Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski”, której współautorem jest dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Instytutu Nauk Ogrodniczych.

Autorzy poruszają w publikacji ważne tematy związane z bezpieczeństwem żywności i zmianą klimatu:
- wpływ rolnictwa na klimat – udział rolnictwa w globalnej emisji gazów cieplarnianych; oddziaływanie polskiego rolnictwa na klimat;
- skutki zmiany klimatu dla warunków produkcji rolnej;
- wpływ skutków zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe w ujęciu globalnym – zmiany w warunkach produkcji; wpływ na produkcję rolną; wpływ na przetwórstwo spożywcze, transport i przechowywanie; bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych; wpływ polityki klimatycznej na dostępność produktów żywnościowych;
- wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski – gospodarstwa rolne wobec skutków zmiany klimatu; przydatność rolnicza obszarów a zmiana klimatu; wpływ suszy na bezpieczeństwo żywnościowe; poziom i zmienność plonowania; wpływ zmiany klimatu na pozostałe etapy cyklu życiowego produktów spożywczych;
- niezbędne działania – zarządzanie zasobami glebowymi i wodnymi.

Bezpieczeństwo żywnościowe to stan, w którym wszyscy ludzie mają dostęp do bezpiecznej żywności, zaspokajającej ich potrzeby i preferencje żywieniowe. Żywność ta powinna być wytworzona, dystrybuowana i wykorzystywana w sposób, który nie wpływa negatywnie na przyrodę, lokalne społeczności oraz koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Jednym z czynników, który sprzyja osiągnięciu takiego poziomu bezpieczeństwa jest stabilność warunków klimatycznych, w których prowadzona jest produkcja żywności. Niestety, skutki (zmiany klimatu) spowodowane działalnością człowieka mają bardzo niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, oddziałując na nie na każdym etapie cyklu życiowego procesu produkcji żywności. Jeśli nie uda się zatrzymać wzrostu średniej temperatury na poziomie niższym niż 2°C, a najlepiej do 1,5°C, to należy oczekiwać, że bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym będzie poważnie zagrożone.

Książka wydana nakładem Wydawnictwa SGGW: www.wydawnictwosggw.pl