SGGW

Aktualności

30
grudnia
2020

V KONKURS TANGO

BNiPK informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:

  1. runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
  2. runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,

ZASADY KONKURSU

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: tango-finanse@ncbr.gov.pl

w pozostałych sprawach na adres: tango@ncbr.gov.pl oraz tel.: +48 517 149 464, +48 505 758 978

W zakresie procedur SGGW – Biuro Nauki i Projektów Krajowych Sekcja Projektów Krajowych 

dorota_szczesna@sggw.edu.pl 22 59 356 94

magdalena_krosnicka@sggw.edu.pl tel. 22 59 366 70 

anna_bolibok@sggw.edu.pl tel 22 59 356 89