SGGW

Aktualności

27
marca
2019

Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej mięsa i jego przetworów

Polskie Towarzystwo Genetyczne zaprasza na prelekcję.

 

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Oddział Warszawski

 

Zaprasza na prelekcję

 

Dr hab. Elżbiety Krzęcio-Nieczyporuk

 

z Zakładu Dietetyki i Oceny Żywności, 

Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

 

pod tytułem:

 

„Uwarunkowania akceptacji 

konsumenckiej mięsa i jego przetworów”

 

 

Spotkanie odbędzie się 28.03.2019 r. (czwartek) w bud. 23 Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie ul. Ciszewskiego 8, sala 1069 

(na pierwszym piętrze), początek o godz. 14:30

 

Dr hab. inż. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dietetyki i Oceny Żywności, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Zainteresowania naukowe skupiają się głównie na uwarunkowaniach, możliwości doskonalenia i diagnozowaniu jakości i przydatności technologicznej i kulinarnej mięsa oraz uwarunkowaniach jakości i bezpieczeństwa żywności.

    Odbyła staże naukowe w Zakładzie Immunogenetyki Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu z zakresu wykorzystania technik badawczych genetyki molekularnej do identyfikacji genów. Ponadto dwa krótkoterminowe staże naukowe w Zakładzie Metabolizmu Mięśni Stacji Badań Mięsa Narodowego Instytutu Badań Rolniczych INRA (Instytut National de la Recherche Agronomique) w Theix we Francji z zakresu technik badawczych oraz metod wykorzystywanych w diagnozowaniu jakości mięsa zwierząt rzeźnych. Uczestniczyła w realizacji 4 projektów badawczych (w tym dwóch grantów zamawianych) finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz projektów w ramach umów międzynarodowych, w tym projektu realizowanego we współpracy ze Stacją Badań Mięsa (INRA) w Theix we Francji.