Aktualności

Uroczystości

07
sierpnia
2015

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uprzejmie zapraszają na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016

podczas której wykład inauguracyjny wygłosi

 

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

PROFESOR INSTYTUTU HISTORII PAN

 

Uroczystość rozpocznie się 30 września 2015 r. o godz. 10.00 w Auli Kryształowej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166

 

 

Program uroczystości:

 

* Przemówienie inauguracyjne Rektora prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego

 * Immatrykulacja studentów i doktorantów

* Gaude Mater Polonia

* Wystąpienie przedstawiciela studentów i doktorantów

* Wykład inauguracyjny pt. „SGGW i Warszawa w pierwszym roku powojennym

* Gaudeamus