SGGW

Aktualności

09
maja
2019

Uroczystości poświęcone Stanisławowi Staszicowi

Członkowie społeczności akademickiej oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół, którym patronuje Stanisław Staszic, od wielu lat spotykają się w dniu imienin patrona pod jego pomnikiem na terenie kampusu SGGW. W tym roku Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowało uroczystość upamiętniającą postać wielkiego Polaka, patrioty, naukowca i filantropa pod hasłem „Oświata i Szkolnictwo”.

W spotkaniu oprócz władz uczelni, władz i członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zakładowego NSZZ Solidarność", studentów i pracowników SGGW uczestniczyli także – wraz z pocztem sztandarowym – wychowawcy i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Miętnem.

Spotkanie poprowadziła prezes Stowarzyszenia Wychowanków Grażyna Skalmierska. W imieniu rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego do zebranych gości zwrócił się prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Marian Binek, który zwrócił uwagę na na ogromne zasługi Stanisława Sztaszica dla naszego dla rozwoju oświaty. Następnie uczniowie z Zespołu Szkół w Miętnem zaprezentowali bogaty życiorys ks. Stanisława Staszica, wielkiego Polaka, patrioty, naukowca i filantropa.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem St. Staszica złożone zostały pamiątkowe wieńce i kwiaty.