SGGW

Aktualności

08
maja
2020

Uroczystość upamiętniająca Stanisława Staszica

Z okazji przypadających 8 maja imienin Stanisława Staszica przedstawiciele władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w imieniu społeczności akademickiej złożyli kwiaty pod jego pomnikiem na terenie kampusu uczelni.

W uroczystości udział wzięli: JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marian Binek, Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada, Kanclerz SGGW dr inż. Władysław W. Skarżyński oraz prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW Grażyna Skalmierska.

Co roku w dniu 8 maja pod pomnikiem oprócz członków społeczności akademickiej obecni byli również uczniowie i nauczyciele ze szkół, którym patronuje Stanisław Staszic. Tegoroczne obchody, z uwagi na zagrożenie epidemiczne miały wymiar symboliczny, dlatego też uczestniczyli w nich jedynie przedstawiciele SGGW.