SGGW

Aktualności

14
lipca
2020

Uroczystość otwarcia budynku Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa im. prof. dr. hab. Zygmunta Jasińskiego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej

13 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa im. prof. dr. hab. Zygmunta Jasińskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, jako formy uhonorowania działalności Profesora na rzecz Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa, Instytutu Nauk o Zwierzętach i całej Uczelni, a także jego licznych zasług.

Pan Profesor był niekwestionowanym autorytetem z zakresu pszczelnictwa, wybitnym naukowcem, specjalistą w dziedzinie biologii rozrodu pszczół, cenionym pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej, zasłużonym, wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w latach 1996-2009 pełnił funkcję kierownika Pracowni Pszczelnictwa.

Nowy budynek Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa oraz Sekcji Sokolniczej będzie doskonałą bazą do pracy dydaktycznej i naukowej. Pracownicy, studenci, doktoranci, dyplomanci oraz praktykanci będą mieli możliwość pracy i nauki w komfortowych warunkach, co ułatwi zdobywanie wiedzy.

Gości przybyłych na uroczystość otwarcia nowego budynku oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej przywitała  prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW. Przedstawiła sylwetkę Profesora Zygmunta Jasińskiego i jego dorobek naukowy oraz przywołała wspomnienia z Nim związane.

Profesor Jasiński miał bardzo dużo wspólnego z powstaniem tego budynku i z decyzją o jego budowie, którą podjęli obecny oraz poprzedni rektor. Byłby naprawdę bardzo dumny, gdyby mógł tutaj z nami być […] Powinien tutaj z nami być […] Mam nadzieję, że patrzy na nas i będzie czuwał nad rozwojem tego budynku i pracowni pszczelnictwa, będzie pomagał pani kierownik w pracowni, bo taki zawsze był Bisiek, czyli Profesor Zygmunt Jasiński – mówiła dyrektor instytutu.

Głos zabrał również prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW - Profesor Zygmunt Jasiński był wyjątkowym człowiekiem, wyjątkowo szlachetnym, otwartym na innych, szczerym, charyzmatycznym, życzliwym, zwłaszcza dla młodych ludzi. Myślę, że pamięć o Profesorze pozostanie na zawsze.

Rektor SGGW wspominał spotkania z Profesorem Zygmuntem Jasińskim, jego opiekuńczość względem studentów i absolwentów – Myślę, że część z nich jest tutaj z nami i tak jak ja ciepło wspomina Profesora. Wspólnie spotykamy się tutaj, żeby dzisiaj temu budynkowi nadać jego imię. Chciałbym, żebyśmy wszyscy brali przykład z Profesora Jasińskiego i żebyśmy byli tak życzliwi i otwarci dla innych osób, żebyśmy my (nauczyciele akademiccy) zaszczepiali swoim wychowankom takie cechy jakie miał Profesor Jasiński – dodał.

Następnie głos zabrała dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW – kierownik Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa SGGW - Nowy obiekt będzie doskonałą bazą do pracy dydaktycznej i naukowej. Pracownicy, studenci, doktoranci, dyplomanci oraz praktykanci będą mieli możliwość pracy i nauki w komfortowych warunkach, co ułatwi zdobywanie wiedzy i dalszy rozwój młodzieży akademickiej. Jestem przekonana, że ten budynek będzie nam dobrze służył przez długie lata i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Praca w nowych standardach pozwoli rozszerzyć badania naukowe z zakresu pszczelnictwa, co umożliwi uczelni dalszy rozwój i realizację nowych zadań […] Nowy obiekt poza tym, że jest doskonałą bazą do pracy naukowo-dydaktycznej, jest przede wszystkim hołdem złożonym prof. dr. hab. Zygmuntowi Jasińskiemu, naszemu nauczycielowi i mentorowi.

Kierownik Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa SGGW, jako była studentka prof. dr. hab. Z. Jasińskiego, magistrantka, doktorantka, naukowiec i jego pracownik, wspominała Profesora, jako bardzo lubianego i szanowanego wykładowcę. Praca z pszczołami przynosiła mu wiele radości i satysfakcji, a swoją pasją do tych cennych owadów zarażał następne pokolenia młodych ludzi. 

***

Prof. dr hab. Zygmunt Jasiński urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Od 1962 r. do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 r. do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. jako starszy asystent. W 1970 r. został przeniesiony wraz z Zakładem Pszczelnictwa na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych i objął stanowisko adiunkta. W 1995 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2002 r. tytuł profesora. W latach 1996-2009 był kierownikiem Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW. Profesor Zygmunt Jasiński był autorem 104 publikacji, współautorem 2 podręczników, promotorem 9 prac doktorskich i 116 prac magisterskich.

Specjalizował się w dziedzinie biologii rozrodu pszczół. Był jednym z pierwszych w Polsce specjalistów w dziedzinie sztucznego unasieniania matek pszczelich. Na początku lat 60-tych XX wieku opanował technikę sztucznego unasieniania i uczestniczył w szeregu badań nad jej doskonaleniem. Profesor Jasiński badał również zjawisko uszkadzania matek pszczelich. Badania miały pionierski charakter a zjawisko uszkadzania stanowiło tematykę kilkunastoletnich badań. Odkrył i opisał 26 rodzajów uszkodzeń ciała matek. Opracował metody przechowywania matek zapobiegające uszkadzaniu ich przez pszczoły. 

Otrzymał liczne nagrody, m.in.: PAN w 1979 r., Ministra Rolnictwa w 1976 r. i 1984 r., Nagroda Norweskiego Związku Pszczelarzy w 1977 r. Prowadził szkolenia i kursy inseminacji w NRD, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Profesor Zygmunt Jasiński był mocno zaangażowany w działalność społeczną. Pełnił szereg ważnych funkcji w wielu organizacjach państwowych np. był przewodniczącym Komisji Hodowlanej w Polskim Związku Pszczelarskim, wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Profesor Jasiński był człowiekiem życzliwym, serdecznym dla współpracowników i studentów, wszyscy mogli liczyć na jego wsparcie zarówno w sprawach zawodowych jak i osobistych. Był bardzo lubiany, był osobą towarzyską, uzdolnionym gawędziarzem. Kochał przyrodę, kochał ludzi, kochał życie.

Prof. dr hab. Zygmunt Jasiński zmarł 15 kwietnia 2017 r.