SGGW

Aktualności

19
listopada
2019

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGGW

21 listopada w Auli Kryształowej SGGW odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi J. Zięcikowi – wybitnemu uczonemu w dziedzinie biologii i endokrynologii rozrodu, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym oraz promocja doktorów.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00.

Program uroczystości:
- Otwarcie uroczystości przez JM Rektora prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego
- Wystąpienie promotora prof. dr. hab. Zdzisława Gajewskiego
- Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Adamowi J. Zięcikowi
- Gaude Mater Polonia
- Wystąpienie prof. dr. hab. dr. h.c. Adama J. Zięcika
- Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym
- Promocja doktorów
- Gaudeamus