SGGW

Aktualności

29
września
2015

Uroczyste odsłonięcie Godła SGGW

Członkowie Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dokonali uroczystego odsłonięcia Godła SGGW, które zostało umieszczone nad główną bramą wjazdową do uczelnianego kampusu. W ten sposób uczelnia rozpoczęła dwusetny rok akademicki w swojej historii.

Rok akademicki 2015/2016 jest ostatnim rokiem obchodów 200-lecia SGGW. Uroczyste odsłonięcie godła to początek wielu uroczystości, koncertów i imprez plenerowych, które do końca czerwca przyszłego roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zorganizuje na terenie własnego kampusu oraz w aglomeracji miejskiej Warszawy.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest największą i najstarszą uczelnią przyrodniczą w Polsce. Jej początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to w 1816 roku powołano Instytut Agronomiczny w Marymoncie. Instytut powstał dzięki wielkiej aktywności polskich środowisk ziemiańskich jako jedna ze szkół staszicowskich. Był czwartą tego typu uczelnią w Europie. Bogatą 200-letnią historię od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do obecnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego tworzyło wiele znamienitych postaci ze środowiska naukowego, społecznego i gospodarczego. Wśród nich byli między innymi Jerzy Beniamin Flatt, Józef Mikułowski-Pomorski, Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, Edward hr. Raczyński czy Franciszek Staff.  Z  Instytutu, gdzie w latach 1816-1830 studiowały 122 osoby, powstała Uczelnia, w której w 1918 roku kształciło się 460 studentów, w 1939 roku – 1 400. Obecnie na 13 wydziałach kształci się 27 tys. studentów i doktorantów.