SGGW

Aktualności

10
lipca
2020

Uroczysta Promocja Doktorów w SGGW

9 lipca 2020 r. odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczysta promocja doktorów, której przewodniczył Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Dyplomy otrzymało 53 doktorów, w tym 17 pracowników SGGW.

W tym ważnym akademickim wydarzeniu uczestniczyli: rektor-elekt prof. dr hab. Michał Zasada, pierwszy zastępca rektora prof. Marian Binek, prorektorzy SGGW: prof. Kazimierz Banasik i prof. Kazimierz Tomala, rektorzy poprzednich kadencji: prof. Tomasz Borecki, dhc SGGW, prof. Włodzimierz Kluciński, dhc SGGW, prof. Alojzy Szymański, a także prof. Andre Chwalibog, dhc SGGW i przedstawiciele Rady Uczelni na czele z Przewodniczącym prof. Markiem Bryxem. Gośćmi honorowymi byli wiceprezes PAN prof. Romuald Zabielski, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA Jerzy Starak, któremu wręczona została Odznaka Honorowa „Za Zasługi SGGW” oraz dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie Waldemar Dąbrowski. W uroczystości wzięli udział również dyrektorzy instytutów naukowych, promotorzy w przewodach doktorskich oraz rodziny doktorów.

Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie zorganizowano na dziedzińcu Pałacu Ursynowskiego SGGW, a nie jak zwykle w Auli Kryształowej. Uroczystość uświetnił Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” pod kierunkiem pana Radosława Puszyło oraz Chór Kameralny SGGW pod kierunkiem pani Magdaleny Gruziel.

Otwierając uroczystość Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski wyraził wielką radość z możliwości wspólnego świętowania. Wydarzenie miało tym bardziej wyjątkowy charakter, że odbyło się w czasie pandemii, kiedy obowiązuje wiele obostrzeń, a bezpośrednie kontakty musiały zostać w dużej mierze ograniczone.

[...] Również w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego musieliśmy czasowo ograniczyć codzienne funkcjonowanie oraz przeorganizować dotychczasowy proces dydaktyczny. Bezpośredni kontakt ze studentami zastąpiliśmy pracą online, a ponad 80% zajęć dydaktycznych odbywało się w formie zdalnej - począwszy od zajęć e-learningowych po nowo utworzony kanał SGGW Science, na którym opublikowaliśmy już ponad 100 wykładów i ćwiczeń przygotowanych przez naszych naukowców – powiedział prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Jego Magnificencja Rektor podkreślił:  „Bieżąca sytuacja wpłynęła także na zmianę sposobu traktowania nauki we współczesnym świecie. Przestano postrzegać ją tylko jako teoretyczne rozważania akademickie czy spotkania w sali wykładowej. Po chwilowym braku „zapotrzebowania” na autorytety, społeczeństwo znów oczekuje od środowisk naukowych wskazania kierunku dalszego postępowania w wielu dziedzinach życia oraz docenia znaczenie innowacyjnej myśli dla przyszłości ludzkiej egzystencji.

To również cenna wskazówka dla wszystkich Państwa - promowanych dziś doktorów. Nauka potrzebuje ludzi młodych, zdolnych do podejmowania wyzwań, otwartych na nowe idee, chcących eksplorować nieodkryte obszary. I mam nadzieję, że Państwa nowatorskie spojrzenie na problematykę badawczą już niebawem przełoży się na wysoką jakość badań i ożywi naszą naukę”.

Wręczenie dyplomów doktorskich, poprzedziło uroczyste wyróżnienie Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW” pana Jerzego Staraka, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharma SA, absolwenta SGGW. Odznakę wręczył JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Jak podkreślił prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek: „Społeczność akademicka okazuje w ten sposób Dostojnemu Gościowi wyrazy podziękowania i szacunku za wielostronną działalność na rzecz SGGW i środowiska akademickiego. Odznaczenie jest również wyrazem docenienia osiągnięć biznesowych i uznania dla krzewionych przez Pana Jerzego Staraka wartości, wynikających z wiedzy naukowej i edukacji. Należy podkreślić, że znakomity Gość jest absolwentem naszej Uczelni. […] Przyznając odznakę pragniemy podkreślić też szczególną więź łączącą Alma Mater i jej wybitnego absolwenta, który swoimi inicjatywami wspiera i rozsławia imię Uczelni w kraju i na świecie, i przynosi jej chwałę”.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy 53 doktorom, w tym 17 pracownikom SGGW. W ceremonii wręczenia Jego Magnificencji Rektorowi towarzyszyli dyrektorzy instytutów naukowych i promotorzy w przewodach doktorskich. W imieniu nowo wypromowanych doktorów przysięgę ślubowania złożył dr Piotr Sałek z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, który także podziękował władzom rektorskim oraz dyrektorom instytutów, dziekanom, kierownikom i współpracownikom, rodzinom i najbliższym za wsparcie i pomoc w realizacji prac naukowych.

Stopień doktora otrzymali:

Instytut Rolnictwa

 • Dorota Kucharczyk-Przykaza
 • Izabela Anna Samborska-Skutnik (dyplom uznania)

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 • Kinga Janina Biernacka (dyplom uznania)
 • Marta  Bogucka (dyplom uznania)
 • Karolina Anna Ferenc (dyplom uznania)
 • Sławomir Jan Kowalczyk (dyplom uznania)
 • Michał Trela (dyplom uznania)
 • Olga Danuta Witkowska-Piłaszewicz (dyplom uznania)
 • Blanka Magdalena Wysocka (dyplom uznania)

Instytut Nauk Leśnych

 • Wojciech Kędziora (dyplom uznania)
 • Sebastian Arkadiusz Tylkowski                                                                              

Instytut Nauk Ogrodniczych                                                                    

 • Lidia Gunerka-Marciniak
 • Karolina Nowakowska
 • Beata Monika Rothimel
 • Ewa Anna Rykała (dyplom uznania)
 • Tomasz Samsel
 • Andrzej Soska
 • Mateusz Woźniak
 • Maciej Wojciech Żołnierczuk

Instytut Inżynierii Lądowej

 • Łukasz Jan Wodzyński                                            
 • Paweł Adam Wowkonowicz            
 • Jan Zawitkowski                   

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa

 • Valerjan Romanovski
 • Jan Paweł Szadkowski                                             

Instytut Nauk o Zwierzętach

 • Tomasz Piotrowski   
 • Marcin Łukasz Sońta (dyplom uznania)                                          
 • Marlena Wojciechowska (dyplom uznania)

Instytut Ekonomii i Finansów

 • Ola Bareja-Wawryszuk
 • Beata Teresa Kowalczyk                                          
 • Paweł Jakub Kraciński
 • Michał Jakub Kruszyński                             
 • Paulina Stolarczyk    
 • Paulina Anna Trębska                                                                                             
 • Arkadiusz Stanisław Weremczuk
 • Michał Kamil Wojtaszek

Instytut Nauk o Żywności              

 • Arleta Mieszkowska (dyplom uznania)
 • Daria Magdalena Pająk (dyplom uznania)
 • Ewelina Tryzno (dyplom uznania)
 • Łukasz Grzegorz Woźniak (dyplom uznania)

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

 • Agata Julia Antoniewska (dyplom uznania)
 • Jacek Wojciech Czarnecki
 • Andrzej Krzysztof Gantner (dyplom uznania)
 • Iwona Gielecińska (dyplom uznania)
 • Barbara Maria Groele
 • Maria Joanna Królak (dyplom uznania)
 • Anna Onopiuk (dyplom uznania)
 • Piotr Paweł Sałek      
 • Olga Surała (dyplom uznania)                                                                     
 • Ewa Julia Rasińska (dyplom uznania)
 • Małgorzata Więch
 • Katarzyna Maria Zadka (dyplom uznania)               
 • Monika Anna Zielińska (dyplom uznania)
 • Wioleta Zysk (dyplom uznania)

Serdecznie gratulujemy!