SGGW

Aktualności

02
września
2019

Inauguracja roku akademickiego w uczelniach partnerskich na Ukrainie

W dniu 31 sierpnia 2019 r. w National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine w Kijowie odbył się Dzień wiedzy, podczas którego uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki. Po przejściu uroczystego orszaku, w którym znalazły się władze uczelni oraz zaproszeni goście, społeczność akademicka NULES zaprezentowała swoje talenty i umiejętności. Rektor uniwersytetu prof. Stanislav Nikolaenko pogratulował nowo przyjętym studentom pierwszego roku.

1 września 2019 r. nowy rok akademicki inaugurował State Agrarian and Engineering University in Podilya w Kamieńcu Podolskim. Uroczystość odbyła się na Stadionie Uniwersyteckim, gdzie zaprezentowano wszystkie jednostki strukturalne uczelni. Otworzył rektor prof. Wolodymyr Iwanyszyn, który pogratulował uczestnikom Dnia wiedzy, życząc powodzenia w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji.

W trakcie uroczystości inauguracyjnych uczelni w Kijowie i w Kamieńcu Podolskim, które były także okazją do rozmów o współpracy naukowej i dydaktycznej z SGGW, miało miejsce przemówienie rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego, który nawiązał do długoletniej współpracy międzyuczelnianej z obiema uczelniami.

Umowa międzyuczelniana z State Agrarian and Engineering University in Podilya została zawarta we wrześniu 2014 r. na okres 5 lat. W tym okresie odbyły się liczne wizyty gości zagranicznych oraz stażystów, w tym w ramach UNESCO oraz Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW. Bliska współpraca prowadzona jest przede wszystkim w zakresie nauk ekonomicznych, medycyny weterynaryjnej oraz inżynierii produkcji. Uczelnie utrzymują dobre relacje, a ich przedstawiciele systematycznie uczestniczą w organizowanych uroczystościach i spotkaniach.

Współpraca SGGW z NULES of Ukraine jest oparta zarówno na ogólnej umowie bilateralnej ważnej do 2022 r., jak też bardziej szczegółowych umowach wydziałowych, w tym o podwójny dyplom (z Wydziałem Nauk Ekonomicznych oraz Wydziałem Inżynierii Produkcji), a także na umowie do programu Erasmus+ na lata 2015-2020, w ramach której co roku odbywa się wymiana akademicka kadry i/lub studentów.