SGGW

Aktualności

21
maja
2020

TEACHER-CE - nowy projekt INTERREG

W ramach programu europejskiej współpracy terytorialnej INTERREG rozpoczął się eksperyment TEACHER-CE na rzecz polepszenia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu w Europie Środkowej. Inicjatywa ma łączyć wyniki wcześniej finansowanych projektów (Horizon2020 i Life) i opracowywać na ich podstawie nowe narzędzia i strategie. Partnerem przedsięwzięcia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a koordynatorem i partnerem wiodącym - Uniwersytet w Lublanie.

W ciągu najbliższych dwóch lat dwunastu partnerów projektu pochodzących z ośmiu krajów (Słowenii, Niemiec, Austrii, Polski, Włoch, Słowacji, Czech i Węgier) i różnych dziedzin - takich jak gospodarka wodna, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, meteorologia i planowanie przestrzenne - skoncentruje się na opracowaniu zintegrowanego zestawu narzędzi TEACHER-CE. Narzędzia te, bazujące na działaniach z zakresu małej retencji oraz ochrony zasobów wodnych, będą wspomagały adaptację gospodarki wodnej do zmieniających się warunków klimatycznych w kwestiach związanych z wodą, takich jak ochrona przed powodzią i podtopieniami powodowanymi przez ulewne deszcze przy jednoczesnym zapobieganiu ryzyku suszy.

Wypracowane rozwiązania zostaną przetestowane w kilku krajach w 9 obszarach pilotażowych. Dzięki testom i bezpośredniej informacji zwrotnej od zainteresowanych stron (tzw. partnerów stowarzyszonych - dostawców wody, przedstawicieli gmin, miast, ministerstw, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, agencji ochrony środowiska, parków narodowych), stworzone zostaną zoptymalizowane narzędzia, dostosowane do realnych potrzeb.

W końcowej fazie projektu przygotowana zostanie wspólna zintegrowana strategia promująca i stymulująca przyjęcie innowacyjnego zestawu narzędzi TEACHER-CE do efektywnego wykorzystania przez decydentów w dziedzinie planowania gospodarki wodnej. Finalnym celem inicjatywy jest maksymalizacja wykorzystania nowych narzędzi w planach zarządzania na wypadek powodzi lub suszy oraz regionalnych i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Więcej o projekcie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TEACHER-CE.html

Zapraszamy także na Fb: https://www.facebook.com/teacherce2020/