SGGW

Aktualności

17
stycznia
2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego stawia na nowoczesne koncepcje kształcenia we współpracy z biznesem

W ciągle rozwijającej się gospodarce światowej musi ulegać zmianie proces kształcenia na uczelniach wyższych. W SGGW dbamy o jakość kształcenia. Dążymy do przekazywania nowoczesnej i aktualnej wiedzy tak, by nasi absolwenci nie tylko dobrze odnaleźli się na rynku pracy, ale byli przez pracodawców cenieni i poszukiwani.

Obecnie w SGGW na Wydziale Ekonomicznym kształci się ponad 3 tysiące studentów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistka oraz turystyka i rekreacja. Studia licencjackie i magisterskie są realizowane w formie  stacjonarnej i niestacjonarnej.

Studenci na kierunku ekonomia specjalizują się w zagadnieniach ekonomii menadżerskiej, sektora publicznego, ekonomii międzynarodowej. Szansą dla ambitnych studentów oraz obcokrajowców jest możliwość zdobywania wiedzy z zakresu współczesnej ekonomii w języku angielskim – studia MEO. Bioekonomia jest kolejnym unikatowym obszarem kształcenia na WE, studenci zdobywają wiedzę z zakresu odnawialnych zasobów biologicznych, czy ochrony środowiska. Innowacyjną propozycją jest ścieżka kwalifikacji zawodowej na kierunku zarządzanie, studenci zdobywają kompetencje z zakresu m.in. zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Atutem kierunku finanse i rachunkowość jest uzyskiwanie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie inżynierii finansowej, rachunkowości, innowacyjnych form bankowości czy finansów publicznych. Logistycy, to cenieni specjaliści. Studenci z tego kierunku kształcą się w zakresie operacyjnego zarządzania logistycznego, menadżerów logistyki czy operatorów logistycznych. Dodatkowym atutem studiowania na Wydziale Ekonomicznym SGGW jest zdobywanie wiedzy z zakresu agrobiznesu. Realizowane programy studiów opierają się na silnych podstawach, jakimi są badania naukowe realizowane w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW i Instytucie Zarządzania SGGW.

SGGW pozyskuje partnerów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej. Studenci mają zajęcia z praktykami biznesu, uczestniczą w wielu dodatkowych wykładach oraz spotkaniach z przedstawicielami różnych firm. Swoje kompetencje i umiejętności mogą rozwijać dzięki szerokiej ofercie wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programów wymiany studentów oraz umów podpisanych przez SGGW z partnerskimi uniwersytetami. Uczelnia prowadzi wspólne badania naukowe i dydaktyczne z ponad 275 zagranicznymi uczelniami z 50 państw świata.

SGGW stwarza doskonałe warunki do studiowania, ma jeden z najnowocześniejszych w Polsce kampusów, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, bogate zaplecze badawcze, nowoczesne obiekty sportowe oraz doświadczoną i cenioną kadrą akademicką.