SGGW

Aktualności

15
października
2020

Światowy Dzień Żywności

Badania naukowców z SGGW: tygodniowo w każdym polskim gospodarstwie domowym wyrzucono średnio 3,9 kg żywności. Co zrobić, żeby nie marnować żywności?

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności

Kolejny raz obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji, pragniemy podzielić się kolejnymi wynikami badań, które zostały zrealizowane przez zespół z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka. Badania przeprowadzono w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (akronim PROM). Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Zespół z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka pod kierownictwem pani prof. dr hab. Danuty Kołożyn-Krajewskiej, w składzie: dr inż. Beata Bilska, dr inż. Marzena Tomaszewska zakończył badania pomiaru żywności wyrzucanej w polskich gospodarstwach domowych.

Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie 500 gospodarstw domowych reprezentatywnej dla ogółu gospodarstw domowych. Respondenci przez 7 kolejnych dni ważyli i notowali w dzienniczku masę wyrzucanej żywności.

Tygodniowo w każdym polskim gospodarstwie domowym wyrzucono średnio 3,9 kg żywności (w tym części jadalne i niejadalne). Ponad 35% masy wyrzuconej żywności stanowiły odpadki, które powstały podczas przygotowywania posiłków, a około 8% - niejadalne resztki talerzowe. W pozostałej masie wyrzuconej żywności (tj. 2,2 kg ) dominowały warzywa i owoce,  jadalne resztki talerzowe, pieczywo.

Po przeliczeniu otrzymanych wyników stwierdzono, że  jedna osoba w ciągu tygodnia wyrzuca średnio ok. 0,5 kg żywności, z wyłączeniem części niejadalnych powstających przy produkcji posiłków.

W badaniu zaobserwowano, że ilość niespożytej żywności rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego. Jednocześnie im bardziej liczne gospodarstwo domowe, tym mniej zmarnowanej żywności przypada na jedną osobę.

W celu ograniczenia żywności opracowano ulotkę pt. Postępuj zgodnie z zasadami 10P, aby ograniczyć marnowanie żywności.

Kontakt dla mediów: Prof. dr Danuta Kołożyn-Krajewska, e-mail: danuta_kolozyn_krajewska@sggw.edu.pl, tel. 22 593 70 69

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia (on-line) Panelu Eksperckiego "Zero waste 4.0", którego jednym z organizatorów są Banki Żywności. Wydarzenie odbędzie się 16 października  2020 o godzinie 14.00. Szczegóły dotyczące wydarzenia zamieszczone są w załączonym zaproszeniu.

Załączniki:

1. Ulotka: Postępuj zgodnie z zasadami 10P, aby ograniczyć marnowanie żywności.

2. Zaproszenie: Panel Ekspercki "Zero waste 4.0"