SGGW

Aktualności

20
maja
2020

Światowy Dzień Pszczół

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Inicjatywa ma na celu podkreślenie znaczenia pszczół dla rolnictwa i produkcji żywności oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie stanowią dla tych owadów toksyczne pestycydy, zanieczyszczenie środowiska oraz zmiany klimatu.

Światowy Dzień Pszczół został ustanowiony przez ONZ w 2018 r. Z przygotowanego z tej okazji pierwszego w Polsce raportu „Biznes na rzecz bioróżnorodności” wynika, że jednym z kluczowych problemów bioróżnorodności jest malejąca populacja gatunków owadów zapylających – przede wszystkim pszczół.

Dokument, którego jednym ze współautorów jest prof. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wskazuje, że w Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół. Jednemu na dziesięć grozi wyginięcie.

Głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk, następująca w wyniku zmian w użytkowaniu terenu. Rosnąca powierzchnia miast i terenów uprawnych, gęsta zabudowa terenu, czy częste koszenie trawników i łąk – to tylko niektóre ze zmian niesprzyjających tym owadom. Pozostałe czynniki wpływające negatywnie na dobrostan pszczół to nadmierne lub nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu.

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie. Szacuje się, że w Polsce praca pszczół jest warta ponad 4 mld zł rocznie, na świecie - 153 mld euro. Najważniejszym zadaniem, jakie wykonują, jest zapylanie roślin uprawnych. Wśród 300 głównych gatunków roślin uprawnych świata około 84% stanowią rośliny entomofilne, czyli zapylane przez owady. Pszczołom zawdzięczamy owoce, liczne warzywa i przyprawy, a także wiele roślin pastewnych, którymi żywią się zwierzęta hodowlane. Skala produkcji upraw zależnych od zapylaczy wzrosła przez ostatnie 50 lat o 300 proc., czyniąc tym samym nasze życie niezwykle zależnym przede wszystkim od pszczół.

W SGGW badania dot. ochrony i zachowania pszczół, wychowu i sztucznego unasieniania matek, gospodarki pasiecznej oraz biologii trzmieli i pszczół samotnic prowadzą naukowcy z Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa. W położonej na terenie kampusu pasiece znajduje się 60 uli, w których utrzymywane są trzy podgatunki pszczoły miodnej: włoska Apis mellifera ligustica, kraińska A. m. carnica i kaukaska A. m. caucasica.

Światowy Dzień Pszczół

Polecamy również: Pszczoły warte miliardy