SGGW

Aktualności

13
lutego
2020

Sukces naukowców z SGGW

Z wielką radością gratulujemy sukcesu pięciu zespołom naukowym z SGGW w Warszawie, które wygrały konkurs „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, realizowany przy udziale Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej I, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1.

Dzięki temu dofinansowaniu pięć projektów będzie rozwijanych i komercjalizowanych w prężnie działających start-upach wdrażających wynalazki SGGW, przy pełnym wsparciu ze strony SGGW.

Zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW