SGGW

Aktualności

29
września
2020

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16. warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny skierowany jest do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać, jeśli:

– osiągają dobre wyniki w nauce,

– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla studentów i słuchaczy szkół policealnych trwa do 12 października 2020 roku; uczniowie – nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2020 roku.

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl lub tel. +48 22 826 42 22

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia