SGGW

Aktualności

15
lipca
2019

Studia Podyplomowe Transport i Spedycja – rekrutacja trwa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ogłasza nabór na dwusemestralne Studia Podyplomowe „TRANSPORT I SPEDYCJA”. Planowany termin ich rozpoczęcia to październik 2019 roku.

Słuchacze studiów podyplomowych Transport i Spedycja zostaną zapoznani ze współczesnymi problemami zarządzania transportem i spedycją w przedsiębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną powiązania między logistyką, transportem i spedycją oraz kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w branży. Słuchacz zapozna się z podstawowymi informacjami o logistyce, transporcie i spedycji, przepisami prawa niezbędnymi w prowadzeniu działalności, ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, towaroznawstwem i opakowalnictwem. Zdobędzie również szczegółową wiedzę z zakresu organizacji transportu i spedycji oraz wypełniania dokumentacji wymaganej w takiej działalności.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz rzeczy i osób bez zdawania testu pisemnego i części praktycznej (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 26.09.2001 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). Program studiów podyplomowych „Transport i spedycja” zawiera wszystkie zagadnienia egzaminacyjne wymagane przy części teoretycznej i praktycznej egzaminu koniecznego do uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie Certyfikatu bez zdawania egzaminu. Ukończenie studiów daje też podstawę do ubiegania się o WPIS NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH.

 

Szczegółowe informacje są dostępne są na stronie internetowej: transport.wne.sggw.pl