SGGW

Aktualności

11
października
2016

Studia Podyplomowe - Administracja Systemami i Aplikacjami

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję studiów.

Na początku października 2016 r. rozpocznie się 4 edycja podyplomowych studiów Administracji Systemami i Aplikacjami. Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami komputerowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi oraz wdrażaniem i utrzymaniem popularnych aplikacji, a także konfigurowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi w oparciu o technologie CISCO. Jesteśmy zdania, że ze względu na złożoność obecnych systemów operacyjnych konieczna jest specjalizacja, jednak każdy specjalista powinien być zorientowany również w innych środowiskach. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Windows Server, jednak w planie studiów znajdują się również, w ograniczonym zakresie, zajęcia z systemu Linux. Studium skierowane jest przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych. Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: MCTS, MCITP, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Absolwenci studiów będą wykształconymi administratorami systemu operacyjnego, sieci komputerowej oraz aplikacji: Terminal Services, SharePoint, Exchange Server.

Szczegóły na stronie internetowej http://asia.sggw.pl