SGGW

Aktualności

26
maja
2020

Sonata 15: Badania nad biologią nowotworów w SGGW

Dr Paulina Kucharzewska-Siembieda otrzymała prestiżowy grant. Wiedza uzyskana w czasie realizacji tego projektu nie tylko przyczyni się do głębszego zrozumienia biologii nowotworów, ale także w przyszłości może doprowadzić do opracowania skuteczniejszych terapii przeciwnowotworowych.

Jak pisze dr Kucharzewska-Siembieda: W badaniach, na które otrzymaliśmy finansowanie w ramach konkursu Sonata 15, planujemy skoncentrować się na ferroptozie i jej roli w rozwoju nowotworu. Ferroptoza jest śmiercią komórki wywołaną przez nadmierne utlenienie lipidów błony komórkowej w procesie zależnym od żelaza na skutek stresu oksydacyjnego. Rola ferroptozy w rozwoju nowotworów pozostaje niejasna. Ferroptoza przyczynia się do zahamowania wzrostu nowotworów, i co ciekawe, inwazyjne komórki nowotworowe, macierzyste komórki nowotworowe i komórki nowotworowe oporne na chemioterapię wykazują szczególną podatność na ferroptozę. Tym samym, indukcja ferroptozy w nowotworach wydaje się interesującą strategią terapii przeciwnowotworowych. Z drugiej jednak strony komórki nowotworowe, które umierają wskutek ferroptozy, wydzielają do przestrzeni zewnątrzkomórkowej liczne cząsteczki, które mogą potencjalnie wykazywać działanie promujące rozwój nowotworu poprzez modulację komórek układu immunologicznego, indukowanie angiogenezy, a także aktywację komórek nowotworowych. Podejrzewamy zatem, że ferroptoza indukowana, np. w wyniku terapii antynowotworowych, może wspierać rozwój nowotworów i przyczyniać się do wznowy nowotworowej poprzez modyfikację mikrośrodowiska guza. Ponadto uważamy, że niedotlenienie guza może odgrywać istotną rolę w tym zjawisku. Dlatego też konieczne jest zbadanie wpływu ferroptotycznych komórek nowotworowych na mikrośrodowisko guza oraz zidentyfikowanie molekularnych mechanizmów tych interakcji. W naszym projekcie wykonamy szereg doświadczeń z użyciem zarówno hodowli komórkowych in vitro, jak i modeli zwierzęcych, które będą miały na celu weryfikację naszej hipotezy.