SGGW

Aktualności

07
grudnia
2019

SGGW zdobywcą nagrody Elsevier Research Impact Leaders Award 2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwyciężyła w kategorii Social Sciences, jako lider w kryterium dotyczącym udziału publikacji w najlepszych czasopismach z tej dziedziny. Nagrodę odebrał prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Rektor SGGW.

Prawie 60% z publikacji SGGW znajdowało się w tytułach z pierwszych 25% najbardziej cytowanych czasopism. Najwięcej publikacji znalazło się w czasopismach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł traktujący o prognozach przyszłego wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne. Dokument ten był ponad 12 razy lepiej cytowany w swojej dyscyplinie aniżeli wynosi średnia światowa. Autorem pracy jest prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, dr h.c. SGGW. Natomiast współautorem dr hab. Mikołaj Piniewski z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW.

Najwięcej prac w analizowanym okresie opublikowała dr hab. Emilia Janeczko z Katedry Użytkowania Lasu Instytutu Nauk Leśnych SGGW; dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW z Instytutu Zarządzania oraz dr inż. Małgorzata Woźnicka z Katedry Użytkowania Lasu Instytutu Nauk Leśnych SGGW.

Intencją ELSEVIER Research Impact Leaders Awards jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2016-2018) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ELSEVIER Research Impact Leaders Award odbyło się podczas uroczystej gali w ramach konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”.