SGGW

Aktualności

14
września
2020

SGGW w konsorcjum CELLIS

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechnika Lubelska znajdują się w składzie konsorcjum projektowego CELISE, które uzyskało finansowanie dla projektu pt. „Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas”. Projekt będzie realizowany w ramach programu HORYZONT 2020 MSCA-RISE-2020 — Maria Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

Universidad de Cantabria z Hiszpanii jest koordynatorem projektu CELISE. Jego celem jest stworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami badawczo-innowacyjnymi i przemysłem a zespołami naukowymi Ameryki Łacińskiej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie otrzymywania nowych typów materiałów na bazie celulozy.

Projekt wspomaga rozwój wiedzy i doskonałości naukowej, umożliwiając europejskim uniwersytetom i otoczeniu przemysłowemu nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze swoimi partnerami biznesowymi na całym świecie.
 
Kwota dofinansowania KE dla całego konsorcjum wynosi 621 000 EUR, w tym dla SGGW 55 200 EUR.
 

Cel projektu CELISE: stworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami badawczo-innowacyjnymi i przemysłem a zespołami naukowymi Ameryki Łacińskiej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie otrzymywania nowych typów materiałów na bazie celulozy.

Projekt wspomaga rozwój wiedzy i doskonałości naukowej, umożliwiając europejskim uniwersytetom i otoczeniu przemysłowemu nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze swoimi partnerami biznesowymi, ułatwiając tym samym dostęp do badań środowiskach w skali globalnej, odpowiadających bezpośrednio priorytetom UE i ONZ oraz w ramach celów zrównoważonego rozwoju.


Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/rise-2020-results-announced_en