SGGW

Aktualności

31
lipca
2020

SGGW składa hołd Powstańcom Warszawskim

31 lipca, w przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w imieniu społeczności akademickiej oddali hołd Powstańcom i bohaterskiej ludności cywilnej Warszawy.

Na terenie kampusu Uczelni pod tablicą poświęconą pamięci poległych i pomordowanych pracowników, wychowanków i studentów SGGW  symboliczne wiązanki kwiatów złożyli: Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski, któremu towarzyszyli pierwszy zastępca, prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Binek i prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW: prezes - inż. Grażyna Skalmierska, pani Małgorzata Łuczak i pan Michał Wojtaszek.

W Powstaniu Warszawskim zginęło 58 osób związanych z SGGW: czterech profesorów, czterech pracowników naukowych, jeden pracownik administracyjny, 49 wychowanków i studentów. Wielu uczestników Powstania zostało po wojnie pracownikami SGGW lub było z nią związanych. Jednym z nich jest prof. dr hab. Leszek Żukowski, dwukrotnie dziekan Wydziału Technologii Drewna, Prezes  Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

1 sierpnia o godz. 17.00, godzinie „W” w Warszawie i wielu innych miastach zabrzmią syreny alarmowe. Zatrzymajmy się, by oddać hołd Powstańcom Warszawskim i bohaterskiej ludności cywilnej Stolicy!

Program obchodów