SGGW

Aktualności

17
marca
2021

SGGW partnerem projektu „Kampinoskie Bagna II”

Kampinoski Park Narodowy wraz z partnerami: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Fundacją REC Polska oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego rozpoczyna kolejny już kompleksowy projekt ochrony mokradeł w Puszczy Kampinoskiej. Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2013-2019 projektu „Kampinoskie Bagna”, w ramach którego zbudowanych zostało ponad 40 obiektów małej retencji (fot. www.zpppn.pl).

17 marca w siedzibie KPN w Izabelinie podpisana została umowa partnerska przez Rektora SGGW, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Dyrektora KPN oraz Prezesa Fundacji REC Polska.

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych prac nad odtwarzaniem mokradeł Puszczy Kampinoskiej. Tym razem działania będą się skupiać na trzech obszarach położonych w środkowej i zachodniej części Parku, na gruntach będących własnością Skarbu Państwa. Głównym celem jest zwiększenie retencji wody dzięki budowie szeregu obiektów małej retencji oraz przekierowaniu jej ze sztucznych kanałów do licznych tu naturalnych obniżeń terenowych.

W ramach projektu zaplanowano m.in. budowę progów na kanałach Łasica, Zaborowskim i Ł-9, oczek wodnych, unaturalnienie ponad 8000 metrów kanałów, odtworzenie ekstensywnej gospodarki rolnej na 108 ha łąk, zwalczanie gatunków inwazyjnych, namnażanie i wsiedlanie chronionych ślimaków, płazów oraz budowę platform gniazdowych dla bociana czarnego i ptaków drapieżnych.

- Wieloletnie badania wód w Kampinoskim Parku Narodowym wskazują na to, że działania zwiększające retencję wodną tego terenu są potrzebne i możliwe do realizacji. Doświadczenia kadry SGGW, między innymi w Biebrzańskim Parku Narodowym i Parku Narodowym „Ujście Warty” pokazują też, że możliwa jest ochrona mokradeł w zgodzie z interesami mieszkańców tych terenów – podkreślił rektor SGGW Michał Zasada.

Relacja z konferencji prasowej projektu "Kampinoskie Bagna II" - TUTAJ.

Fot. www.kampinoski-pn.gov.pl