SGGW

Aktualności

08
października
2020

SGGW otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Decyzja Centralnej Komisji stanowi ukoronowanie działalności Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki oraz Wydziału Socjologii i Pedagogiki (do 2019 r. Wydział Nauk Społecznych).

Historia rozwoju nauk socjologicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie sięga lat 1936-1942, kiedy to funkcjonował w ramach struktury Uczelni Instytut Socjologii Wsi, założony i kierowany do roku 1938 przez Władysława Grabskiego – wybitnego ekonomistę i historyka, znanego jako autora wielu reform, w tym reformy walutowej. W. Grabski prowadził działalność gospodarczo-społeczną i naukową, zajmując się głównie tematyką wiejską. W latach 1926-28 pełnił funkcję rektora SGGW.

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w zakresie socjologii ogniskują się wokół następujących obszarów badawczych: orientacje teoretyczne i perspektywy badawcze socjologii; społeczności lokalne i samorząd terytorialny w perspektywie procesów globalizacji; ciągłość i zmiana w procesie transformacji; społeczeństwo i polityka w uwarunkowaniach lokalnych i międzynarodowych; kulturowe wymiary komunikacji we współczesnym społeczeństwie.