SGGW

Aktualności

05
marca
2019

SGGW na Salonie Edukacyjnym "Perspektywy"

Już 8 i 9 marca 2019 zapraszamy kandydatów na studia w SGGW na stoisko naszej uczelni w Pałacu Kultury i Nauki.

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY  2019 – organizowany z sukcesem od wielu lat znany jest w krajowym i zagranicznym środowisku edukacyjnym jako wydarzenie o najwyższej renomie.  Salon adresowany do maturzystów i uczniów przedostatnich klas liceów i techników odbędzie się w dniach 8-9 marca 2019 r. w okazałych salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki, w doskonałym punkcie komunikacyjnym Warszawy. Marcowy Salon to więcej niż targi – to wielopłaszczyznowe wydarzenie, podczas którego młodzi ludzie mogą nie tylko porozmawiać i zapoznać się z ofertą wystawców, ale również uczestniczyć w rozbudowanym programie spotkań, seminariów i prezentacji, a dla wystawców to znakomita okazja do prezentacji oferty edukacyjnej krajowych i zagranicznych szkół wyższych, szkół policealnych, oferty liceów i techników Warszawy i Mazowsza, instytucji związanych z egzaminami językowymi, szkół językowych, oferty programów stypendialnych, staży i praktyk organizowanych przez pracodawców, oferty wydawnictw edukacyjnych i producentów pomocy naukowych. Wszyscy goście salonu: młodzież, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół, a także doradcy zawodowi, będą mogli uzyskać kompleksową informację o możliwościach kształcenia na wszystkich poziomach.

Odwiedzający Salon

Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2019 odwiedzą:

 • uczniowie gimnazjów zainteresowani ofertą mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza tegoroczni i przyszli maturzyści, zainteresowani wyborem uczelni oraz zasadami rekrutacji na studia
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, poszukujący możliwości studiów za granicą lub planujący wakacyjny wyjazd do szkół językowych,
 • nauczyciele i szkolni doradcy edukacyjno-zawodowi pomagający młodzieży wybrać optymalną ścieżkę kariery,
 • rodzice młodzieży gimnazjalnej planujący już na tym etapie dalszą ścieżkę edukacyjną swoich dzieci
 • studenci studiów pierwszego stopnia, którzy chcą kontynuować na studiach II stopnia
 • studenci poszukujący informacji o studiach za granicą
 • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu i doskonaleniem znajomości języków obcych

Program

Tradycyjnie, w trakcie Salonu odbędzie się szereg spotkań i seminariów skierowanych do różnych grup odbiorców:

 • dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów – cykl prezentacji ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie do liceów i techników, prezentacje ofert szkół z Warszawy,
 • dla maturzystów i licealistów – Matura 2019, wszystko o maturze, czyli jak zdać i dostać się na studia, cykl prezentacji maturalnych z poszczególnych przedmiotów przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Rekrutacja na studia 2019/2020, prezentacje zasad przyjęć i warunków kształcenia na różnych, typach uczelni publicznych i niepublicznych, spotkania dla maturzystów, nauczycieli i z przedstawicielami uczelni akademickich o zasadach naboru na studia stacjonarne w najbliższym roku akademickim. Ponadto warsztaty dla maturzystów jak pokonać maturalny stres oraz spotkanie z doradcami zawodowymi na temat wyboru ścieżki kształcenia dopasowanej do własnych predyspozycji,
 • dla studentów i nie tylko  - ,,Study abroad’’, prezentacje możliwości studiów za granicą, prowadzone przez przedstawicieli ambasad, instytucji edukacyjnych i zagranicznych szkół wyższych, w czasie których można się dowiedzieć wszystkiego o zasadach aplikowania na uczelnie, warunkach finansowych studiów, stypendiach, kosztach utrzymania, możliwościach podjęcia legalnej pracy. dla nauczycieli - debaty, seminaria, spotkania i dyskusje na temat perspektyw rozwoju edukacji, współpracy miast i szkół z uczelniami, umiędzynarodowienia studiów.

 

Kiedy i gdzie

Termin Prezentacji Liceów i Techników : 5-9 marca 2019 r., 9.00-15.00

Termin Salonu Szkół Wyższych i Policealnych, Szkół zagranicznych ,,Study abroad’’:  8-9 marca 2019 r. 9.00-15.00

Miejsce: PKiN, Plac Defilad 1,00-901 Warszawa