SGGW

Aktualności

04
maja
2019

SGGW na Pikniku Naukowym

Już 11 maja 2019 pod hasłem "My i maszyny" na Stadionie Narodowym odbędzie się Piknik Naukowy - wśród wystawców będą jednostki SGGW.

Jesteśmy cywilizacją maszyn. Nauczyliśmy się je tworzyć, wykorzystywać i ulepszać. To one wykonują za nas ciężkie i niewdzięczne zadania, ułatwiają codzienne funkcjonowanie, a także umilają czas. Żyjemy z nimi w symbiozie tak głębokiej, że często nawet tego nie zauważamy. Na 23. Pikniku Naukowym dokładnie przyjrzymy różnym maszynom - tym prostym i tym naszpikowanym sztuczną inteligencją.

Stoisko A25. Koło Naukowe Ogrodników, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie naszego koła zdobywają wiedzę praktyczną, biorą czynny udział w projektach badawczych, a także uczestniczą w licznych interesujących wyjazdach terenowych. Celem koła jest nie tylko praca naukowa, ale również propagowanie ogrodnictwa.

 

Stoisko A19. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prowadzimy prace badawcze nad technicznymi i przyrodniczymi uwarunkowaniami środowiska obszarów niezurbanizowanych, występującym tam budownictwem i elementami infrastruktury. Prace obejmują także zintegrowaną gospodarkę wodną, zagospodarowanie ścieków i odpadów oraz rekultywację i rewitalizację terenów niezagospodarowanych i zdegradowanych. Zajmujemy się również badaniami geotechnicznymi, geologiczno-inżynierskimi oraz hydrogeologicznymi dla różnych inwestycji realizowanych na terenie Warszawy, np. dla metra.

 

Stoisko E8. Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Możemy poszczycić się najdłuższą w Polsce tradycją kształcenia w zakresie nauk o żywności. Oferujemy szeroki profil kształcenia, a także nowoczesne kierunki oraz specjalności dostosowane do trendów na rynku pracy. Zajęcia prowadzimy w doskonale wyposażonych laboratoriach z unikatową aparaturą badawczą. W 2018 r. w rankingu „Perspektyw” nasz wydział zajął drugie miejsce wśród wszystkich tego rodzaju jednostek w kraju.

 

Stoisko C11. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zapraszamy na trzy stanowiska:

1) Maszyny włoskiego renesansu i ich modele,
2) Symulator maszyny analitycznej Charlesa Babbage'a,
3) Sieci neuronowe, sztuczna inteligencja oraz automatyczne dowodzenie twierdzeń i jego zastosowania w filozofii i polityce.

 

Stoisko G20. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pracownicy i doktoranci Wydziału zapraszają na trzy atrakcyjne warsztaty i pokazy:

  1. Człowiek to maszyna – rusza się i spala kalorie! (godz. 11-14)

Człowiek to skomplikowana maszyna, która adaptuje się do róznych warunków, np. do intensywnego wysiłku fizycznego. Stopień wytrenowania badają urządzenia pomiarowe w badaniu ergospirometrycznym. Uczestnicy pokazu  (zdrowe osoby dorosłe uprawiające sport amatorsko lub wyczynowo) będą mogli zapoznać się z zastosowaniem mobilnego urządzenia do pomiaru wydatków energetycznych oraz wykonać badania określające adaptację do wysiłku fizycznego. W ramach badania będzie wykonany pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi w warunkach spoczynkowych, a następnie podczas aktywności fizycznej (jazda na rowerze). Będzie też prowadzony monitoring parametrów takich jak np. tętno, parametry oddechowe oraz wydatki energetyczne. Uczestnicy będą mogli porozmawiać na temat specyfiki żywienia w aktywności fizycznej.

  1.  Żywność świeża czy nieświeża – proste urządzenie Ci odpowie (godz. 14-17)

Stopień dojrzałości czy stopień świeżości surowców spożywczych stanowią ważne atrybuty żywności decydujące między innymi o: wpływie na zdrowie, chęci ich nabycia przez konsumentów, przydatności technologicznej. Do sprawdzenia dojrzałości oraz świeżości produktów spożywczych można wykorzystać proste urządzenia pomiarowe takie jak penetrometr czy owoskop.

Uczestnicy warsztatów - dzieci, młodzież, dorośli - będą mogli poznać działanie tych urządzeń i zbadać wybrane produkty spożywcze.

  1.  Maszyna, która sprawdzi skład twojego ciała (godz. 17-20)

Analizatory składu ciała człowieka oparte na bioimpedancji elektrycznej (BIA) bezpiecznie i wiarygodnie określają zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej oraz wody; używane są do oceny stanu odżywienia.

Pokaz z możliwością wykonania badania przewidziany jest dla osób w wieku powyżej 15 lat. Zostanie przy tym omówiona zasada metody, przeciwwskazania do jej wykonania (stany fizjologiczne i jednostki chorobowe wykluczające z badań), a po wykonaniu pomiarów zostaną zinterpretowane ich wyniki: zawartość tkanki tłuszczowej, mięśniowej, beztłuszczowej masy ciała oraz całkowitej zawartości wody.

 

Strona wydarzenia