SGGW

Aktualności

04
maja
2016

SGGW na 20. Pikniku Naukowym

7 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym odbędzie się 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Gdzie i kiedy?

Gdzie: Warszawa, PGE Narodowy

Kiedy: 7 maja 2016 r.

Sto dwadzieścia lat temu, w piątek 8 listopada 1895 r. roku, profesor fizyki na Uniwersytecie w Würzburgu, Wilhelm Konrad Röntgen dokonał odkrycia, które zmieniło nie tylko fizykę, chemię czy inżynierię materiałową, ale także całkowicie zrewolucjonizowało biologię, a przede wszystkim medycynę. 

Praca Röntgena ukazała się drukiem już w 50 dni po odkryciu. Osiągnięcie naukowca w ciągu tygodni, w świecie gdzie telefony były ciągle jeszcze rzadkością, stało się znane całemu naukowemu światu. Już wiosną 1896 r. włoski lekarz Giuseppe Alvaro zastosował swojej konstrukcji „aparat Röntgena” do wykrywania odłamków pocisków w ciałach ofiar toczącej się wówczas wojny w Etiopii. W ciągu kilku zaledwie lat przed I Wojną Światową promienie X zrewolucjonizowały olbrzymi fragment medycyny. Maria Skłodowska-Curie i William Coolidge po jednej, a Liza Meitner i Walter Nernst po drugiej stronie frontu uratowali tysiące ludzkich istnień dzięki przewoźnym aparatom rentgenowskim.

W XX wiek świat wkroczył z przerażająco niskim, z dzisiejszej perspektywy, przewidywanym średnim czasem życia rodzących się ludzi.  Wynosił on zaledwie 31 lat, tylko o 3 lata więcej niż w starożytnej Grecji!  W XXI wiek weszliśmy z „wynikiem” lepszym aż o 36 lat! Na ten rekord przedłużenia ludzkiego życia złożyły się, po trosze, wyniki wszystkich nauk szczegółowych. Medycyna współczesna okazała się wielkim integratorem osiągnięć fizyki, chemii, biologii oraz swoich własnych. Ten zbiorowy wysiłek nauki nie tylko przedłużył, ale i w istotny sposób podniósł jakość naszego życia. Miliony ludzi cieszy się satysfakcjonującym zdrowiem, pracuje, uprawia sporty i turystykę dzięki wszczepionym endoprotezom, rozrusznikom serca czy zabiegom kardiologicznym na otwartym sercu, możliwym dzięki sztucznym sercom i płucom. Ileż osób korzysta co kilka dni z urządzeń dializujących. Dzięki kuzynom odkrycia Röntgena, komputerowym tomografom, urządzeniom magnetycznego rezonansu, technice obrazowania PET, komputerowym tomografom oka, ultrasonografom i wielu innym urządzeniom, diagnostyka wielu chorób pozwala wykrywać je w tak wczesnym stadium, że leczenie okazuje się prostsze i kończy całkowitym wyleczeniem. Współczesna chemia dostarcza nam coraz nowsze specyfiki, które bezpieczniej i skuteczniej zwalczają przewlekłe choroby, epidemie i pozwalają nam zmierzyć się z wieloma niekorzystnymi konsekwencjami naszego sposobu życia.  Wszystko to oparte jest na gigantycznym postępie w zrozumieniu funkcjonowania naszego organizmu, możliwemu dzięki postępowi biologii. Ten ostatni został z kolei umożliwiony dzięki postępowi w dziedzinie fizyki  i chemii. Nauka jeszcze raz pokazuje nam, że nie daje się jej podzielić ani rozwijać po kawałku.

Jubileuszowy XX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik chcemy poświecić związkom nauki z naszym zdrowiem. Pokazać, jak nauki szczegółowe i  współczesna technika (np. inżynieria materiałowa) torują drogę postępowi w medycynie i ochronie zdrowia. Oraz odwrotnie, jak walka o dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie ludzi stymuluje rozwój pozostałych nauk. Chcemy odwiedzającym XX Piknik pokazać wkład polskich naukowców w powstawanie współczesnej nauki o zdrowiu oraz nasz dzisiejszy wpływ na jej światowy rozwój.

Prof. Łukasz A. Turski

Źródło

SGGW będą reprezentowały: Wydział Technologii Drewna, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki.

Serdecznie zparaszamy!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

na Jubileuszowym XX Pikniku Naukowym

 

Już 7 maja na Stadionie Narodowym odbędzie się Jubileuszowy XX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

(www.pikniknaukowy.pl)

Tegoroczne spotkanie poświęcone jest związkom nauki ze zdrowiem człowieka.

Stąd też, pracownicy, doktoranci i studenci kilku naszych wydziałów zaplanowali wiele atrakcyjnych pokazów.

 

Wydział Inżynierii Produkcji (stanowisko nr A4)

Koordynator - dr inż. Jacek Słoma

1. O co tyle hałasu?
Prezentowane będą pomiary natężenia dźwięku (hałasu)
emitowanego przez różne źródła. Porównanie uzyskanych podczas pomiarów, dla
poszczególnych źródeł, wartości natężeń dźwięku (poziomu hałasu) pozwoli na
określenie maksymalnego dopuszczalnego czasu przebywania w środowisku o
określonej emisji dźwięku. Czas ten będzie określony w odniesieniu do
dopuszczalnej wartości dźwięku wynoszącej 85 dB(A) i progu działania
wynoszącego 80 dB(A), które nie wymagają ograniczenia co do czasu
przebywania w takim środowisku i konieczności stosowania ochronników słuchu.
Prowadzący - dr inż. Krzysztof Wójcik (Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Zakład Mechanizacji Leśnictwa)

2. Niepozytywne wibracje
Prezentowane będą pomiary drgań emitowanych przez różne
urządzenia i maszyny ręcznie obsługiwane przez operatora. Porównanie
uzyskanych podczas pomiaru, dla poszczególnych maszyn, różnych wartości
przyspieszenia drgań pozwoli na określenie maksymalnego dopuszczalnego czasu
pracy. Czas ten będzie określony w odniesieniu do dopuszczalnej wartości
przyspieszenia drgań wynoszącej 2,8 m/s^2 i progu działania wynoszącego 2,5
m/s^2, które nie wymagają ograniczenia co do czasu narażenia. Na podstawie
uzyskanych wyników pomiarów określona zostanie również dzienna ekspozycja na
drgania z użyciem kalkulatora drgań w odniesieniu do pojedynczego i kilku
urządzeń lub maszyn.
Prowadzący - dr inż. Krzysztof Wójcik (Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Zakład Mechanizacji Leśnictwa)

3. Szybciej niż okamgnienie
Prezentowane będzie wykorzystanie efektu stroboskopowego w
diagnostyce maszyn i urządzeń. Dzięki oświetleniu światłem diodowej lampy
stroboskopowej poruszających się ruchem obrotowym elementów roboczych maszyn
i urządzeń  można będzie zaobserwować efekt "zwolnionego" ich ruchu lub
całkowitego ich "zatrzymania".
Prowadzący - dr inż. Krzysztof Wójcik (Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Zakład Mechanizacji Leśnictwa)

4. Ile siły w dziadku do orzechów?
Przedstawiony zostanie stacjonarny pokaz pomiaru sił i odkształceń podczas
obciążania próbek materiałów roślinnych np. łupania orzechów włoskich,
laskowych, ziemnych itp. W tym celu wykorzystana zostanie maszyna
wytrzymałościowa wyposażona w czujnik siły i przemieszczenia. Wyniki
pomiarów zostaną zaprezentowane w czasie rzeczywistym na ekranie komputera.
Prowadzący - dr inż. Adam Świętochowski (Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Zakład Maszyn Rolniczych)

5. Samo zdrowie - olej z pierwszego tłoczenia
Prezentowany będzie półprzemysłowy proces technologiczny tłoczenia na zimno
oleju z nasion rzepaku. Zwiedzający będą mogli uczestniczyć w obsłudze
urządzenia oraz próbować produktów tj. oleju i wytłoków.
Prowadzący - dr hab. inż. Bogdan Dróżdż (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Zakład Organizacji, Zarządzania i Inżynierii Produkcji)

6. Zobaczyć więcej

Prowadzone będą obserwacje mikroskopowe struktur materiałów naturalnych, materiałów kompozytowych pochodzenia biologicznego wytwarzanych z odpadów z rolnictwa, leśnictwa, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego itp. oraz wybranych wyrobów żywnościowych.

Prowadzący - dr inż. Jacek Słoma (Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Zakład Infrastruktury Technicznej

 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

(stanowisko nr A6)

Koordynatorzy: dr inż. Marzena Tomaszewska, mgr inż. Hanna Wysocka

1. Probiotyki - "dobre" mikroorganizmy w żywności i żywieniu człowieka (godz. 11-14)

Uczestnicy, niezależnie od wieku, będą mieli możliwość obserwacji pod mikroskopem bakterii lub drożdży probiotycznych. Osoby chętne, będą mogły przygotować własne preparaty z drożdży. Zaplanowany jest również pokaz produkcji probiotycznego sorbetu z dyni oraz degustacja innych produktów probiotycznych.

Prowadzący: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, dr inż. Dorota Zielińska, dr inż. Aleksandra Szydłowska, dr inż. Barbara Sionek, dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska, mgr inż. Anna Rzepkowska, mgr inż. Aleksandra Ołdak (Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności)

2. Magiczna kraina zmysłów (godz. 14.00 - 17.00)

Pokaz ten jest przeznaczony głównie dla dzieci. Będą one miały możliwość uczestniczenia w interesujących testach i quizach sensorycznych, polegających m.in. na identyfikacji produktów żywnościowych przy wykorzystaniu tylko zmysłu dotyku i/lub węchu.

Prowadzący: dr inż. Eliza Kostyra, dr inż. Anna Piotrowska, mgr inż. Grażyna Wasiak-Zys, dr inż. Katarzyna Świąder, dr inż. Rita Rakowska, mgr inż. Wojciech Piasecki (Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa )

3. Żywienie i spirometria - sprawdź kondycję swoich płuc (godz. 17.00 - 20.00)

Pokaz skierowany jest do osób dorosłych, którym zostanie zaproponowane badanie spirometryczne oraz pomiary: wysycenia krwi tlenem, ciśnienia tętniczego krwi i tętna, siły mięśni przedramienia i nóg. Udzielane też będą konsultacje żywieniowe.

Prowadzący: dr hab. Joanna Kałuża, dr inż. Elżbieta Wierzbicka, mgr inż. Paulina Renc, inż. Weronika Barwińska, inż. Anna Mróz, inż. Karolina Renc, inż. Maria Szmidt, inż. Paulina Zalewska (Katedra Żywienia Człowieka, Zakład Podstaw Żywienia)

 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (stanowisko nr A39)

Koło Naukowe Biotechnologów

Koordynatorzy: dr inż. Ewa Siedlecka, przewodnicząca Koła Patrycja Mazurczak

1. Jak rośliny pomagają (człowiekowi) w oczyszczaniu powietrza?

Zaprezentowana będzie uproszczona metodyka pomiaru ilości zmagazynowanego pyłu na powierzchni roślin oraz prezentowane będą polecane gatunki roślinne najlepiej wspomagające oczyszczanie powietrza, którym oddychamy, co podparte będzie również wynikami uzyskanymi
w Samodzielnym Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, SGGW. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z prezentowanymi gatunkami roślinnymi, obejrzeć krótką prezentację oraz samodzielnie dokonać zmywania powierzchni liści oraz prostej filtracji dla oceny ilości zgromadzonego pyłu zawieszonego.

2. Nie ma zdrowia bez biotechnologii

Zaprezentowane zostanie powszechne zastosowanie produktów wytworzonych metodami biotechnologicznymi w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i kosmetologii. Wśród prezentowanych produktów będzie można zobaczyć insulinę, preparaty witaminowe, preparaty enzymatyczne, hormony, szczepionki oraz kiszone produkty spożywcze. Zwiedzający zapoznają się z procesami wytwarzania poszczególnych produktów a także poznają zasadę działania glukometru.

3. „Były sobie limfocyty” - czyli jak nasz organizm broni się przed chorobą

W krótkiej opowieści skierowanej głównie do najmłodszej grupy zwiedzających zostanie zaprezentowane działanie układu odpornościowego człowieka. Dostępna będzie ilustrowana układanka opowiadająca o działaniu limfocytów. Uczestnicy będą mieli za zadanie ułożyć ilustrację w odpowiedniej kolejności. Ma to na celu ułatwienie zapamiętania wiedzy poprzez zabawę, co umożliwi wyniesienie nowego doświadczenia z Pikniku.

4. Puzzle pełnokrwiste

Zaprezentowana zostanie animacja obrazująca proces mieszania się różnych grup krwi oraz zjawisko aglutynacji, która jest efektem niewłaściwego zmieszania grup krwi, odpowiedzialnego za śmierć pacjentów. Zaprezentowane zostaną również preparaty mikroskopowe krwi właściwej jak i zaglutynowanej. Najmłodsi będą mieli możliwość ułożenia puzzli pokazujących, jakie grupy krwi mogą się ze sobą mieszać.

5. Z drobnoustrojami przez życie

Zaprezentowane zostaną hodowle drobnoustrojów pobranych z takich miejsc jak używana gąbka do zmywania naczyń, dłonie, umywalka czy wnętrze jamy ustnej. Ma to na celu pokazanie różnorodności mikroorganizmów towarzyszących nam w codziennym życiu i zwrócenie uwagi na to jak ważna jest higiena. W naszych hodowlach drobnoustrojów, będzie można zobaczyć to czego nie dostrzegamy na co dzień. Zwiedzający będą mogli obejrzeć drobnoustroje występujące na przedmiotach codziennego użytku, których normalnie nie można dostrzec gołym okiem. Dodatkowo będą mogli poczuć się jak prawdziwi mikrobiolodzy, wykonując posiewy powszechnie znanych i bezpiecznych drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae, a następnie samodzielnie wykonać preparat, który obejrzą pod mikroskopem.

6. Dynia = karoten + witamina B + fitosterole + K + Ca + Mg + Fe + Zn

Zaprezentowane zostanie doświadczenie pt. Ekstrakcja karotenoidów w mieszaninie aceton/metanol, które pokaże, jak różne gatunki dyń, o różnym zabarwieniu miąższu, posiadają różną zawartość karotenoidów. Będzie też przedstawiona listę związków zawartych w nasionach dyni: bezłupinowych i z okrywą nasienną. Podane zostaną przepisy kulinarne na każdą okazję z wykorzystaniem roślin dyniowatych (dynia, dynia makaronowa, ogórek, patison, cukinia, arbuz), takie jak zupa z dyni, dynia makaronowa z farszem, wegetariański pasztet z dyniowatych, ciasto dyniowe.

 

Wydział Technologii Drewna (stanowisko nr A7)

Koordynator - dr inż. Michał Drożdżek

1. Jedzenie z drewna

Sok z brzozy, syrop klonowy, sałatka z pędów eukaliptusa i bambusa. Na miejscu będzie można skosztować potraw pochodzących z drzew i drewna.

Prowadzący: Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog, dr Izabela Niziołek

2. Drewniane piękności

Z gotowych elementów będą wykonywane zawieszki, łańcuszki, kolczyki. Będzie można wykonać je samodzielnie na stanowisku pod okiem specjalistów z obróbki drewna. 

Prowadzący: Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna, mgr inż. Bartłomiej Rębkowski

3. Bioetanol 

Zaprezentowane zostaną: schemat produkcji bioetanolu, zestawienie prostej aparatury do jej wytworzenia, krótki opis wytwarzania etanolu z surowców lignocelulozowych.

Prowadzący: Koło Naukowe Chemików, dr inż. Michał Drożdżek

4. Papier czerpany

Produkcja papieru z pulpy celulozowej. Pokaz ma przybliżyć sposób w jaki wytwarzali wyroby papierowe nasi pradziadowie w okresie średniowiecza.

Prowadzący: Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna, mgr inż. Bartłomiej Rębkowski

5. Zmysłowe drewno

Zamknięte w szczelnych pojemnikach zapachy wydobyte z drewna na podstawie których widz będzie miał odczucie obecności w jego pobliżu prawdziwego naturalnego drewna.

Prowadzący: Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog, Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna, dr Izabela Niziołek

6. Budownictwo drewniane

Pokazane zostaną możliwości wykorzystania drewna w budownictwie, którymi są domy drewniane oraz sauny. Zostanie zaprezentowana chata drewniana w miniaturze oraz fragment sauny wraz z posterami.

Prowadzący: Koło Naukowe Fotografików, mgr inż. Bartłomiej Rębkowski

 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (stanowisko nr A32)

Koło Naukowe Ogrodników
 
Koordynator - dr inż. Agata Jedrzejuk


1: Pachnąca apteka - koordynator projektu: mgr Paulina Świderska - Katedra
Roślin Warzywnych i Leczniczych

 

Zmontowany zostanie aparat Deringa i zwiedzający poznają zasadę destylacji olejku eterycznego. Wydestylowane wcześniej olejki (np. miętowy, macierzankowy, rumiankowy) będą przedmiotem oceny sensorycznej, która będzie obejmowała charakterystykę ilościową – ocenę ogólnej intensywności zapachu i charakterystykę jakościowo-ilościową (ocenę profilową) zapachu. Zwiedzający będą mieli przygotowane stanowiska do oceny. Ocenę zapachu olejków wykonają metodą skalowania. Zastosowana zostanie 10-cio cm skala liniową o określeniach brzegowych: minimum skali
– zapach niewyczuwalny, maksimum skali – zapach bardzo intensywny. Oceniający otrzymają w kolejności losowej  zakodowane próbki i na skali będą zaznaczali intensywność zapachu. W ocenie profilowej zapachu zastosowane zostaną wyróżniki określone wcześniej przez zespół Pracowni Sensorycznej Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych. Oceniający otrzymają wykaz i definicje wyróżników. Również w tym przypadku zastosowana zostanie 10-cio cm skala liniowa o określeniach brzegowych: minimum skali – zapachniewyczuwalny, maksimum skali – zapach bardzo intensywny. Każdy punkt na skali jest proporcjonalny do intensywności cechy jakościowej, jednostkowej lub kompleksowej, która jest przedmiotem oceny.
Studenci będą opracowywać wyniki i na miejscu powstaną profilogramy jakości sensorycznej zapachu danego olejku. Zwiedzający dowiedzą się co to są olejki eteryczne i jak są wykorzystywane, w tym do aromaterapii. Pomarańczowy, lawendowy, koper włoski.

 

2: Ogród recyklingowy - koordynator projektu: dr inż. Agata Jędrzejuk,
Katedra Roślin Ozdobnych

 

Studenci zaprezentują pozytywny wpływ ogrodnictwa na zdrowie osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Zostaną przedstawione aktualne tendencje w propagowaniu i rozwoju ogrodnictwa miejskiego na przykładzie Warszawy. Zwiedzający będą mieli możliwość wykonania własnego mini ogródka recyklingowego (z wykorzystaniem materiałów pochodzących z odzysku np. skrzynki, plastikowe butelki), w którym znajdą się popularne rośliny ozdobne, ale także warzywa i zioła. Najmłodsi wykonają bomby nasienne, w których znajdą się nasiona popularnych roślin ozdobnych. Uczestnicy pokazów efekty pracy będą mogli zabrać do domu.

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (stanowisko nr A3)

Koordynator - dr inż. Marcin Małuszyński

 

Tytuł pokazu: ZDROWA woda daje życie

Woda jest potrzebna do ZDROWEGO życia. Trzeba ją szanować jeśli chcemy, by nasze życie było zdrowe. Jak wiadomo, ZDROWA woda, zdatna do picia, musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Dz.U.2010.72.466 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zazwyczaj woda wodociągowa te wymogi spełnia. Jednak by tak się stało konieczne jest często oczyszczanie ujmowanej wody. Oczyszczanie wody zazwyczaj połączone jest z procesem filtracji. Proces filtracji wody, którego efektem jest uzyskanie wody o parametrach jakości zgodnych z Rozporządzeniem, a więc wody ZDROWEJ, wymusza odpowiednią eksploatację filtrów. Zła eksploatacja filtrów przyczynia się do złej jakości wody w kranach i innych punktach czerpalnych. Zła eksploatacja filtrów może objawiać się:

dopuszczeniem do przebicia złoża filtracyjnego zanieczyszczeniem złymi warunkami płucznymi, których efektem może być np. nie dokładne wypłukanie (regeneracja) złoża filtracyjnego, wyniesienie złoża z kolumny filtracyjnej

Pokaz będzie obejmował przedstawienie warunków płucznych i filtracyjnych w kolumnie filtracyjnej w trakcie eksploatacji filtra – pokaz dynamiczny. Ukazane będą ciśnienia wody w pokazowej kolumnie filtracyjnej w trakcie filtracji wody i płukania filtra (rurki piezometryczne dla zobrazowania ciśnień wody), oraz warunki panujące w kolumnie w trakcie płukania (regeneracji) filtra (uniesienie, ekspansja złoża filtracyjnego).

Badania procesów filtracyjnych stanowią część badań prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

 

Tytuł pokazu: Odczyn (pH) – kwaśny, obojętny czy zasadowy

Roztwory wodne wszystkich substancji mogą mieć odczyn kwaśny,  obojętny lub zasadowy. Kwasowość i zasadowość określa się za pomocą skali wartości pH od 0 do 14. Celem pokazu jest umożliwienie uczestnikom Pikniku Naukowego wykonanie samodzielnego pomiaru odczynu pH płynów z najbliższego otoczenia człowieka. Pomiar pH będzie polegał na zanurzeniu papierka lakmusowego w roztworze, a następnie na porównaniu uzyskanej barwy wskaźnika ze skalą barw prezentującą wartość liczbową odczynu pH. Pomiar wartości pH będzie można wykonać dla wielu napojów – między innymi dla herbaty, kawy, wody mineralnej, wody z kranu, wina, piwa, a także płynów tj. ocet, mydło w płynie i wód powierzchniowych między innymi z kanału Bródnowskiego czy z miejskich fontann.

Badania odczynu w próbkach środowiskowych stanowią część badań prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

 

Tytuł pokazu: Jaką barwę ma ZDROWIE?

Każde ciało emituje energię, której ilość rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Dzięki temu możliwy jest pomiar temperatury ciała poprzez pomiar emitowanej energii, szczególnie w zakresie  promieniowania podczerwonego. Metoda termowizji umożliwia obserwację i zapis rozkładu promieniowania podczerwonego jak również określania jego zmian. Termowizję stosuje się m. in. przy określeniu stopnia zawilgotnienia budynków mieszkalnych w celu określenia potencjalnych miejsc wystąpienia grzybów chorobotwórczych. Dzięki termowizji można też, określić miejsca pęknięć ścian niewidocznych z zewnątrz budynku, a grożących katastrofami budowlanymi. Termowizja znalazła też zastosowanie przy ocenie stanu zdrowia człowieka, ze względu na różną emisję promieniowania tkanek zdrowych i chorych. Zastosowana kamera przekształca promieniowanie podczerwone na obraz widzialny. Każdy z uczestników będzie mógł sprawdzić ile ciepła emitują poszczególne części ciała i jak na emisję wpływają takie przesłony jak wierzchnie okrycia, okulary czy ściany z różnych materiałów stosowanych w budownictwie. Zjawisko prezentowane podczas pokazu jest badane przez pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którzy prowadzą badania przepuszczania promieniowania podczerwonego w konstruowanych i termomodernizowanych budynkach.

 

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki (stanowisko nr A8)

koordynator - dr hab. Maciej Janowicz