SGGW

Aktualności

09
czerwca
2020

SGGW i BIOAGRA SA realizują projekt

PASZA PRO: Technologie wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
w konsorcjum z: BIOAGRA SA (Lider) realizuje projekt pt.:

PASZA PRO: Technologie wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych

okres realizacji projektu: 2019 – 2022

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie ziarna kukurydzy, a także wydłużenie trwałości mokrego placka oraz uzyskanie wzbogaconych otrębów zbóż - nowego produktu na rynku komponentów paszowych.

W skali pilotażowej ma zostać opracowana technologia wzbogacania w białko m.in. mokrego placka i otrąb zbożowych, związana z ekstrakcją części polisacharydów. Prowadzone będą prace nad technologią przerobu frakcji wyekstrahowanej w kierunku wartościowych produktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego i tworzyw sztucznych. W skali laboratoryjnej prowadzone będą badania związane z rozkładem i ekstrakcją cukrów oraz dalszym ich wykorzystaniem.

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, 

Instytut Nauk o Zwierzętach,

Instytut Biologii.

 

Całkowita wartość projektu: 14 771 125 PLN     

Dofinansowanie projektu z UE: 9 297 450 PLN 

w tym SGGW w Warszawie 5 440 000 PLN

Poddziałanie 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs 2/1.1.1/2019-Szybka Ścieżka).