SGGW

Aktualności

07
stycznia
2021

Sesja zimowa w SGGW

Jak będzie wyglądała sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego?

Ze względu na sytuację epidemiczną forma zimowej sesji egzaminacyjnej zależy od decyzji Dziekana Wydziału.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronach wydziałowych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem 116 Rektora SGGW z dnia 22 października 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 102 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń. Zarządzenie 102 w § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

2. Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie

tradycyjnej lub zdalnej określa:

1) dziekan – w stosunku do:

a. zajęć dydaktycznych realizowanych przez studentów,

b. zajęć na studiach podyplomowych – w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych,

c. innych form kształcenia prowadzonych na wydziale,

2) kierownik szkoły doktorskiej – w stosunku do zajęć realizowanych w Szkole

Doktorskiej SGGW,

3) kierownik studiów doktoranckich – w stosunku do zajęć realizowanych na studiach

doktoranckich, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020,

4) Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW – w stosunku do zajęć na

Uniwersytecie Otwartym SGGW,

informując o tym Rektora.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021.