SGGW

Aktualności

25
sierpnia
2020

Rozpoczęcie budowy budynku zaplecza służb technicznych SGGW

We wtorek 25 sierpnia 2020 r. rozpoczęła się budowa budynku zaplecza służb technicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Symbolicznego wkopania łopat dokonali: Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor-Elekt prof. dr hab. Michał Zasada, Kanclerz dr inż. Władysław W. Skarżyński oraz Dyrektor Techniczny Jarosław Dadacz.

Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcje administracyjno-biurowe, magazynowe i warsztatowe. Mieścić się w nim będą biura: Dyrektora Technicznego, Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Działu Obsługi Technicznej Obiektów, Działu Transportu i Zaopatrzenia, Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, Straży Akademickiej, Inspektoratu BHP oraz Sekcji Zamówień Publicznych.

W budynku powstanie baza do obsługi technicznej i administracyjnej dla całej Uczelni, a w dalszej perspektywie także centrum monitorowania kampusu SGGW.