SGGW

Aktualności

27
sierpnia
2020

Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na podyplomowe studia Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

Zajęcia na X edycji tych studiów odbywać się będą od połowy października 2020 do czerwca 2021 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych, w formie bezpośredniej lub zdalnej. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku.

Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z uprawą i wykorzystaniem roślin leczniczych oraz o wysokiej aktywności biologicznej ­w profilaktyce zdrowotnej oraz z oceną ich jakości i technologią obrotu handlowego. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem roślin leczniczych i prozdrowotnych. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin i substancji roślinnych wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach oraz w terenie na zajęciach wyjazdowych (w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu i na polu doświadczalnym SGGW).

Bliższe informacje na temat studiów oraz warunków rekrutacji uzyskać można na stronie internetowej:

http://krwil.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

lub pisząc na adres mailowy sekretariatu studiów: marek_gajewski@sggw.edu.pl

bądź telefonicznie: +48 606 609 456.