SGGW

Aktualności

04
stycznia
2021

Rektor SGGW powołał dyrektorów instytutów

W dniu 4 stycznia 2021 r. Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada wręczył powołania do pełnienia funkcji dyrektora instytutu w kadencji 2021-2024. Zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kandydaci na dyrektorów zostali wcześniej pozytywnie zaopiniowani przez Senat Akademicki. Na nową kadencję powołani zostali również kierownicy: Centrum Wodnego SGGW, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Dziękując nowo powołanym za podjęcie się pełnienia obowiązków dyrektora instytutu i gratulując objęcia ważnej funkcji, Rektor prof. Michał Zasada podkreślił, jak istotna dla dalszego rozwoju Uczelni jest dobra wzajemna  akademicka współpraca i przyjazna atmosfera. Za nami bardzo trudno rok, ale jest jednak nadzieja, że szczepionki pozwolą nam wrócić do normalności.

W uroczystości wręczenia powołań wzięli udział: prorektor ds. rozwoju SGGW, pierwszy zastępca Rektora - prof. dr hab. Kazimierz Tomala; prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko; prorektor ds. dydaktyki - dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, kanclerz Uczelni dr inż. Władysław W. Skarżyński i kierownik Biura Spraw Osobowych mgr Małgorzata Miedzierska.

Dyrektorzy Instytutów SGGW w kadencji 2021-2024 r. 

Instytut Rolnictwa dr hab. Łukasz Uzarowicz
Instytut Biologii    prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
Instytut Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Marcin Bańbura
Instytut Nauk Leśnych dr hab. Roman Wójcik
Instytut Nauk Ogrodniczych dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW
Instytut Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.  Janusz Kubrak
Instytut Nauk o Zwierzętach dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
Instytut Ekonomii i Finansów dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
Instytut Zarządzania prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
Instytut Nauk o Żywności prof. dr hab. Mirosław Słowiński
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Instytut Inżynierii Mechanicznej dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Instytut Informatyki Technicznej dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW

W  kadencji 2021-2024 funkcję dyrektora Centrum Wodnego SGGW pełnić będzie nadal dr hab. inż. Wojciech Sas, prof. SGGW. Kierownikiem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych będzie mgr Ewa Sikorska, a kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – mgr Dariusz Rycaj.