SGGW

Aktualności

19
października
2020

Rektor SGGW Patronem Honorowym podręcznika „Żywienie w chorobach nowotworowych”

Nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukazał się podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” pod redakcją naukową m.in. prof. dr hab. Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej z Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Publikację honorowym patronatem objęli JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Michał Zasada oraz JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong.

Liczący ponad 1000 stron podręcznik kompleksowo omawia problematykę żywienia w aspekcie chorób nowotworowych. Obok podstaw fizjologii żywienia, opisany został wpływ żywienia na powstawanie i rozwój nowotworów, przeciwnowotworowe działanie składników odżywczych, zasady leczenia żywieniowego u chorych na nowotwory, zapotrzebowanie na poszczególne substancje odżywcze, interakcje żywienia i chemioterapii i radioterapii, problem niedożywienia, a także zaburzenia odżywiania w różnych rodzajach nowotworów.

Publikacja porusza także zasady profilaktyki w onkologii, opisuje żywieniowe czynniki protekcyjne zachorowania na nowotwory, interakcje żywności z lekami i suplementami oraz przedstawia zalecenia dietetyczne dla chorych w trakcie i po leczeniu onkologicznym.

W zespole redaktorów naukowych oprócz prof. dr hab. Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej znaleźli się również: prof. dr hab. n. med. Andrzej W. Szawłowski z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Sobocki z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Opracowanie poszczególnych rozdziałów powierzono wybitnym znawcom tematów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, w tym ekspertom z SGGW: dr hab. Ewie Lange i dr. hab. inż. lek. med. Dariuszowi Włodarkowi z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka oraz dr. inż. Jackowi Wilczakowi z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska przyznaje, że geneza powstania podręcznika jest bardzo ciekawa. - Inicjatorem pomysłu był prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski, który jest moim Kolegą ze szkoły. Razem zdawaliśmy maturę i na jubileuszowym spotkaniu naszej klasy, które miało miejsce w SGGW, podczas rozmowy okazało się, że prof. A. Szawłowski poszukuje ekspertów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, którzy mogliby wziąć udział w tworzeniu poszczególnych części tego dzieła. No i stało się… Postanowiliśmy zaangażować w powstanie podręcznika szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny, z fizjologii człowieka i dietetyki, a zakres poruszanych tematów oprzeć o najnowszą wiedzę znajdującą się w piśmiennictwie światowym – tłumaczy prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska. Praca nad publikacją trwała ponad 1,5 roku.

Podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” polecany jest przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego. To szerokie kompendium wiedzy, niezbędne w codziennej praktyce lekarskiej dla onkologów, chirurgów, jak również dla dietetyków pracujących z pacjentami zmagającymi się z chorobą nowotworową.

W Przedmowach Honorowych wybitni specjaliści zajmujący się leczeniem chorych na nowotwory piszą m.in.:

„Nie ma w piśmiennictwie polskim pozycji, która w tak przystępny i metodologicznie poprawny sposób wskazywałaby, jak w kompleksowy sposób, w codziennej praktyce klinicznej optymalnie prowadzić pacjentów nowotworowych ze współistniejącymi zaburzeniami czy wymagającymi terapii żywieniowej. Gratulując Autorom i Redaktorom doskonale wykonanej pracy, z pełnym przekonaniem rekomenduję podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” jako znakomite i w pełni merytoryczne źródło wiedzy, zaleceń praktycznych dla studentów, rezydentów chirurgii ogólnej i innych dyscyplin zabiegowych oraz lekarzy innych specjalności, którzy w codziennej praktyce klinicznej spotykają się z pacjentami chorymi na nowotwory” (prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej);

„Podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” to doskonałe kompendium wiedzy nie tylko na temat odpowiedniego żywienia jako elementu leczenia choroby nowotworowej, lecz także jego roli w profilaktyce tych schorzeń. Książka jest cennym uzupełnieniem holistycznego modelu opieki nad pacjentem z chorobą przewlekła, jaką często – dzięki postępowi medycyny – staje się choroba nowotworowa” (prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii).