SGGW

Aktualności

07
sierpnia
2017

Rekrutacja - Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie ogłasza nabór na kolejną XV edycję dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Zamówienia Publiczne.

Program studiów podyplomowych uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów na SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.spzp.sggw.pl lub tel. 886 624 111