SGGW

Aktualności

17
lipca
2020

Ranking Perspektywy 2020. SGGW na 1. miejscu wśród uczelni rolniczych

17 lipca opublikowane zostały wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego została liderem wśród uczelni rolniczych oraz zajęła pierwsze miejsce w kategorii kierunków: Architektura krajobrazu, Weterynaria oraz Kierunki rolnicze i leśne. Wysokie noty zdobyły też m.in. Dietetyka, Kierunki o żywieniu i żywności, Inżynieria środowiska, Biologia i Socjologia.

Ranking Perspektyw przygotowywany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy od 2000 r. To najdokładniejsze zestawienie wyższych uczelni w Polsce. Cieszy się popularnością wśród maturzystów, uznaniem wśród naukowców, jest także doceniany za granicą. W jego kapitule, której przewodniczy b. prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, zasiadają wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, nauki i biznesu. Przygotowanie tegorocznego zestawienia wymagało szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z 20 lipca 2018 roku.

Ranking uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Jest więc jednym z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie, a międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved" potwierdza, że metodologia oraz sposób jego przygotowania i publikacji spełnia międzynarodowe kryteria najwyższej jakości.

W tegorocznym zestawieniu SGGW zdobyła pierwsze miejsce wśród uczelni rolniczych. Znacząco wzmocniła też swoją pozycję w zestawieniu ogólnym, awansując aż o pięć miejsc i zajmując 23. pozycję wśród polskich szkół wyższych.

Jak co roku ogłoszono również ranking studiów, obejmujący 70 głównych kierunków. To najważniejsza część badania z punktu widzenia maturzystów i kandydatów na studia. SGGW zwyciężyła w 3 kategoriach: Architektura krajobrazu, Weterynaria oraz Kierunki rolnicze i leśne. Bardzo wysoko oceniono również Dietetykę oraz Kierunki o żywieniu i żywności (2. miejsce) oraz Inżynierię środowiska, Biologię (4. miejsce) i Socjologię (4. miejsce). W pierwszej dziesiątce znalazły się również takie kierunki jak: Ekonomia, Logistyka, Ochrona Środowiska i Pedagogika.

Uroczysta gala, podczas której oficjalnie ogłoszone zostały wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. SGGW reprezentował JM Rektor prof. dr. hab. Wiesław Bielawski, Rektor-elekt prof. dr hab. Michał Zasada, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Marta Mendel, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii dr hab. Irena Suwara, Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Leśnego dr inż. Michał Orzechowski oraz dr inż. Renata Giedych z Katedry Architektury Krajobrazu.